sk

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

V súlade s ustanovením § 52 ods. 2 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. daňového poriadku Obec Žakarovce ako správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 2022. Podľa ustanovenia § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. daňového poriadku správca dane, ktorým je obec alebo mesto, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu...

Jarné obdobie, je každoročne sprevádzané zvýšeným výskytom lesných požiarov, keďže sa začína záhradkárska sezóna, ktorá súvisí s odstraňovaním starej vegetácie, opadaného lístia, či suchej trávy. Suché jarné počasie prináša hasičom každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom porastov.