sk

2019

2019

P.Č.

Zmluvná strana

Názov

Číslo zmluvy

Cena


1. 

MUDr. Ľubomír Ševčík, posudkový zdravotnícky pracovník 

40,00 € / 1 posudok 


2. 

KOMENSKY, s.r.o., Košice 

9,00 €


3. 

KOMENSKY, s.r.o., Košice 


4. 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 

26,00 € 


5. 

Milan Zlámal 

50,00 € mesačne 


6. 

Fond na podporu umenia, Bratislava - Staré mesto

3000,00 € 


7. 

Eva Horváthová, Sandra Horváthová 

100,00 €
mesačne 


8. 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava 

30,00 € 


9. 

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice 
12. 

Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 14. 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žakarovce 

1 000,00 € 


15. 

ZO SZZP Žakarovce 

300,00 € 


16.

Košice Región Turizmus 

8 000,00 €


17. 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 

1 400,00 € 


18. 

Ľudová hudba Prakovčan 

229,00 € 20. 

Anna Veliká 

1059,26 € 


21. 

Milan Zlámal 


22. 

Jozef Luščak, Lenka Luščaková 


23. 

Jozef Luščak, Lenka Luščaková 


24.

JUDr. Monika Meňhertová 

145,00 € mesačne 26. 

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky 

1100,00 €28. 

BITUNOVA, spol. s.r.o. Zvolen 

300,00 € 


29. 

SLOBODA A SOLIDARITA 

200,00 € 


30. 

Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce 

150,00 € 


31. 

Ľudová hudba Prakovčan 

260,00 € 


32. 

Fond na podporu umenia, Bratislava - Staré mesto

4 000,00 € 


33. 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 


34. 

Strešné centrum-Šuňavský, s.r.o., Levoča

24560,15 €   


35. 

Ľudová hudba Prakovčan 

220,00 € 


36. 

REZA Poject spol. s.r.o., Košice 

24 951,16 € 


37. 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves 


38. 

Kvetoslava Peterčáková 


39. 

Prima banka Slovensko, a.s. 


40. 

Prima banka Slovensko, a.s. 


41. 

Hudobná skupina KUFER 

200,00 € 


42. 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava 


43. 

Spojmix plus s.r.o., Družstevná pri Hornáde 

16 718,10 €


44. 

Dáša Šimová 

36/2019 

36,52 € 


45. 

Ján Kontroš 

500,00 € 


46. 

REZA project, spol. s.r.o. Košice 


47. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice

7000,00 € 
50. 

Stela Garančovská

150,00 €