sk

Kamerový systém

Kamerový systém

V roku 2019 bola obci poskytnutá dotácia vo výške 7 000 EUR z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V roku 2020 sa uskutočnila realizácia tohto projektu. V obci je umiestnených 6 kamier :

  • kamera č. 1 - Kultúrny dom
  • kamera č. 2 - Haldičky predná
  • kamera č. 3 - Haldičky zadná
  • kamera č. 4 - Požiarna zbrojnica 1
  • kamera č. 5 - Požiarna zbrojnica 2
  • kamera č. 6 - kontajner - rómska osada 

 Celková výška výdavku 9 046,38 EUR.

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".