sk

2014

2014

P.Č.

Zmluvná strana

Názov

Číslo zmluvy

Cena 2. 

ÚPSVaR 


 3. 

Urbárne spoločenstvo 


4. 

Rímsko-katolícka cirkev

500,00 €


5.  

ZO SZZP Žakarovce 

500,00 € 


6. 

MŠVVaŠ 

Zmluva o výpožičke 


 7. 

Leško 


8. 

Milk-Agro


9. 

ÚPSVaR 


10. 

ÚPSVaR 


 11. 

Komunálna poisťovňa 


12. 

Organika, s.r.o