sk

2021

2021

P.Č.

Zmluvná strana

Názov

Číslo zmluvy

Cena


1. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity/ 

USVRK-OIP-2020/001620093


2. 

Slovenská republika - Štatistický úrad SR


3. 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


4. 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


5. 

Ing. Jozef Guza 

316 € 


6. 

O2 Slovakia, s.r.o. 

2410145577 


7. 

KOSIT a.s., Košice 


8. 

Slovenská republika - Štatistický úrad SR10. 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves/ 


11. 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves


12. 

Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce 

1 €/ rok 


13. 

Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce 

1 €/ rok 


14. 

Emília Blažovská 

360 € 


15. 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 

1 400 € 
18. 

JUDr. Monika Meňhertová - advokát

145 €
mesačne 


19. 

MUDr. Ľubomír Ševčík,
posudkový zdravotnícky pracovník 

40 € / 1 posudok 21. 

Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group, Bratislava

80 € 


22. 

Obchodná akadémia
Watsonova 61, Košice 


23. 

Telovýchovná jednota Lokomotíva Margecany 


24. 

Slovak Telekom, a.s.,
Bratislava 26. 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves 


27. 

Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce 

1 €/ rok 


28. 

Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny audítor- č.licencie 200

990 € 


29. 

Ján Beluško 

200 €