sk

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Jarné obdobie, je každoročne sprevádzané zvýšeným výskytom lesných požiarov, keďže sa začína záhradkárska sezóna, ktorá súvisí s odstraňovaním starej vegetácie, opadaného lístia, či suchej trávy. Suché jarné počasie prináša hasičom každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom porastov.

Obecný úrad vyzýva občanov, u ktorých v r. 2023 nastala zmena:

V súlade s ustanovením § 52 ods. 2 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. daňového poriadku Obec Žakarovce ako správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 2022. Podľa ustanovenia § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. daňového poriadku správca dane, ktorým je obec alebo mesto, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu...