Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Jarné obdobie, je každoročne sprevádzané zvýšeným výskytom lesných požiarov, keďže sa začína záhradkárska sezóna, ktorá súvisí s odstraňovaním starej vegetácie, opadaného lístia, či suchej trávy. Suché jarné počasie prináša hasičom každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom porastov.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja vrátane
integrovanej územnej stratégie Košického kraja je súčasťou prípravy na nové programové obdobie Európskej únie na roky 2021 – 2027 a tiež príprava novej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 39/2008 Z. z. o podpore...

Predmetný strategický dokument predstavuje komplexnú strednodobú stratégiu územia, integrujúcu všetky aspekty rozvoja a rozvojové aktivity v území. Je základnou stratégiou pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného územnými nástrojmi EÚ Jej cieľom je využitím územnej dimenzie zabezpečiť podmienky pre účinné využitie finančných...