Poskytnuté dotácie na rok 2019 vo výške 3000 € a 4000 €

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"

Vitajte na stránke obce Žakarovce

Vítame Vás na internetovej stránke obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

                                                   Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce


Kontaktujte nás

Obec Žakarovce

Žakarovce 335, 055 71 Žakarovce

053/4821 401 

zakarovce@zakarovce.sk