sk

Miestne občianske a preventívne služby v obci Žakarovce


Poskytnuté dotácie na rok 2023 vo výške 4 743,35 €


Poskytnuté dotácie na rok 2024 vo výške 1 500 € a 1 300 €


Poskytnuté dotácie na rok 2023 vo výške 2000 €


Poskytnuté dotácie na rok 2019 vo výške 3000 € a 4000 €"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"Poskytnuté dotácie na rok 2023 vo výške 1000 €

Vitajte na stránke obce Žakarovce

Vítame Vás na internetovej stránke obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

                                                   Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce
Kontaktujte nás

Obec Žakarovce

Žakarovce 335, 055 71 Žakarovce

053/4821 401 

zakarovce@zakarovce.sk

IČO: 00329801

DIČ: 2021259504