sk

Stanoviská

StanoviskáStanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Žakarovce na roky 2024-2026


Stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu obce Žakarovce k 30.06.2023


Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Žakarovce na roky 2023-2025


Stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu obce Žakarovce k 30.06.2022


Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Žakarovce za rok 2021


Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Žakarovce na roky 2022-2024


Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k čerpaniu rozpočtu obce Žakarovce k 30.06.2021


Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Žakarovce za rok 2020


Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Žakarovce na roky 2021-2023


Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Žakarovce za rok 2019


Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Žakarovce na roky 2020-2022


Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Žakarovce za rok 2018


Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Žakarovce na roky 2019-2021


Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Žakarovce za rok 2017


Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Žakarovce na roky 2018-2020


Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016


Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Žakarovce na roky 2017- 2019


Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Žakarovce za rok 2015


Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Žakarovce na roky 2016-2018


Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce na rok 2014


Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017


Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce na rok 2013


Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2014


Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2013


Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2012


Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce na rok 2012