sk

2020

2020

P.Č.

Zmluvná strana

Názov

Číslo zmluvy

Cena
3. 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves

7. 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 

1400,00 € 9. 

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

KRHZ-KE-VO-321/2020


10. 

IP-tech s.r.o.

9 046,38 € 


11. 

Milan Zlámal 


12. 

JUDr. Monika Meňhertová - advokát

145,00 € 

mesačne 14. 


Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava 16. 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad 


17. 

Prima banka Slovensko, a.s., Žilina 


18. 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 


19. 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 

4801902275 


20. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava 

12 920 € 


21. 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves 


22. 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves 


23. 

Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny audítor- č.licencie 200

990 €


24. 

Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny audítor- č.licencie 200

990 € 


25. 

Mária Falatková 

300  €


26. 

Marcela Meždejová 

10/2020 

212,48 € 


27. 

Marta Žakayová 

11/2020 

1 802,76 € 


28. 

KOSIT a.s., Košice 

ZM-KO-OD-20-2049_ZoD 2020