sk

Rozpočet obce

Rozpočet obce2024


2023
2022


2021


2020                                                                                                          


2019                                                                                                  


2018


2017

Rozpočtové opatrenie č.2 

Rozpočtové opatrenie č.1 - Dôvodová správa k úprave rozpočtu na rok 2017 

Rozpočet Obce Žakarovce na roky 2017- 2019


2016

Rozpočtové opatrenie č.1 - Dôvodová správa k úprave rozpočtu na rok 2016                  

Rozpočet obce Žakarovce na roky 2016-2018 


2015


Rozpočtové opatrenia č.1 2015

Rozpočtové opatrenia č.1 2015 - komentár

Rozpočet 2015 - 2017 - dôvodová správa

Rozpočet 2015 - 2017 - tabuľková časť


2014


Rozpočet 2014 - textová časť

Rozpočet 2014 - tabuľková časť


2013

Rozpočtové opatrenie č. 1 - dôvodová správa

Rozpočtové opatrenie č. 1 - tabuľky

Rozpočet 2013 - textová časť

Rozpočet 2013 - tabuľková časť

Programový rozpočet 2013 - textová časť

Programový rozpočet 2013 - tabuľková časť


2012

Rozpočet 2012 - textová časť

Rozpočet 2012 - tabuľková časť

Programový rozpočet 2012 - textová časť

Programový rozpočet 2012 - tabuľková časť