Zmluvy o nájme hrobových miest

Zmluvy o nájme hrobových miest


Staršie


2023

Poradové číslo                         

Zmluvná strana

Názov

Číslo zmluvy

Cena

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia


394

Denisa Cínová

20 €

21.02.2022

21.02.2032


395

Ľudmila Brutovská

20 €

03.07.2023

03.07.2033