Zmluvy o nájme hrobových miest

Zmluvy o nájme hrobových miest


2023

Poradové                Zmluvná                     Názov                             Cena                 Dátum                 Dátum 
číslo                        
strana                        Číslo zmluvy                                            účinnosti            ukončenia  


   394                      Denisa Cínová     Zmluva o nájme hrobového miesta   20 €               21.02.2022           21.02.2033                                                                                        394