sk

Majetkové priznanie verejného funkcionára

Majetkové priznanie verejného funkcionára

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2023 - Ing. Štefan Tulipán, starosta obce


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022 - Ing. Štefan Tulipán, starosta obce


Oznámenie funkcií,zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021 - Ing. Štefan Tulipán, starosta obce 


 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020 - Ing. Štefan Tulipán, starosta obce


 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019 - Ing. Štefan Tulipán, starosta obce