sk

2022

2022

P.Č.

Zmluvná strana

Názov

Číslo zmluvy

Cena


1.


WasteServis s.r.o.,
Wuppertálska 61,
040 23 Košice

48,00 €
(mesačne) 3. 

MUDr. Ľubomír Ševčík,
posudkový zdravotnícky pracovník

40,00 €
(jednotková) 


4.

Uniphone, s.r.o.,
Popradská 12,
040 01 Košice-Západ

3,60 €
(mesačne) 6. 

Folkiš-net, s.r.o., 

Hroncova 5,
040 01 Košice


7. 

Folkiš-net, s.r.o.,

Hroncova 5,
040 01 Košice


8. 

Fond na podporu umenia,         Cukrová 14,
811 08 Bratislava-
Staré Mesto

1 500,00 € 

22-452-00718


9. 

KOSIT a.s.,
Rastislavova 98,
043 46 Košice


10. 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žakarovce 

1000,00 € 


11. 

Základná organizácia
Slovenský zväz
zdravotne postihnutých v Žakarovciach 

300,00 € 


12. 

Martin Felbaba 

500,00 € 


13. 

Anna Jakubišinová 

200,00 € 


14. 

Branislav Tancár 

250,00 € 


15. 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves


16. 


Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves

22/44/060/113 


17. 

Prima banka Slovensko, a.s. 


18. 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Kutuzovova 17,
831 03 Bratislava 3 

1 400,00 € 


19. 

JUDr. Monika Meňhertová - advokát,
Floriánska č.16,
040 01 Košice

145,00 € 


20. 

Slovenská pošta a.s.,
Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica


21. 

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Pribinova 2, 812 72
Bratislava

KRHZ-KE-VO-562/2022 


22.

Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o.,
053 40 Slovinky 58

10 997,80 € 


23. 

Košický samosprávny
kraj, Námestie Maratónu mieru 1,
042 66 Košice

4 800,00 € 


24. 

Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o.,
053 40 Slovinky 58 

10 997,80 € 


25.

T-MAPY s.r.o.,
Dvojkrížna 49,
821 06 Bratislava


26. 

Peter Kanuščák 

150,00 € 


27.

Mária Miženková 

70, 00 € 


28. 

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17,
811 05 Bratislava

79,20 € 


29. 

Východoslovenská
energetika a.s.,
Mlynská 31,
042 91 Košice


30. 

Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o., r.s.p.,
053 40 Slovinky 58

10 983,28 € 


31. 

T-MAPY s.r.o.,
Dvojkrížna 49,
821 06 Bratislava

240 €
(ročne) 


32. 

KOSIT a.s.,
Rastislavova 98,
043 46 Košice


33. 

Hudobná skupina KUFER,
Kluknava 716 

200 € 


34. 

Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o., r.s.p.


35. 

Slovenská Republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

KRHZ-KE-VO-304/2022

45 445,60 € 


36. 

JUDr. Monika Meňhertová - advokát, Floriánska č. 16, 040 01 Košice

170 € 


37. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves


38. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves


39. 

Ján Beľuško 

300 € 


40. 

BUPETO s.r.o.
Jaklovce 257/56 

1000 € 


41.

 OZ Kliperčan, 

Žakarovce 163,055 71 

1 500 €