sk

Kultúra

Kultúra


Žakarovské folklórne slávnosti Janky Guzovej 2023


Žakarovská haluška


Návrat tradícií - Cyklus remeselných dielní

Výroba črpákov Tkanie na krosnách


Bačovstvo


Spracovanie ovčej vlny


MDD


Haldičky


Karneval na ľade