sk

2012

2012

P.Č.

Zmluvná strana

Názov

Číslo zmluvy

Cena


1.

Úrad práce soc. vecí a rodiny Sp. Nová Ves

Dohoda o poskytnutí

Príspevku na AČ §52

Zákona 5/2004


             2. 

Komunálna poisťovňa

Združené poistenie majetku 

6811136013 

67,13 € 


             3.

Fúra, s.r.o.

Rozhanovce

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladanie s odpadmi

1/2012 


4. 

Gordan Milan

Gelnica

75,00 € 


5. 

Rímskokat. Cirkev

Žakarovce

1 000,00 € 


6. 

ZO SZZP Žakarovce 

500,00 €


7. 

Diecézna charita Rožňava

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 9. 

Úrad práce soc.

vecí a rodiny

Sp. Nová Ves

Dohoda o poskytnutí

Príspevku na AČ §52

Zákona 5/2004 11. 

Urbárne spoločenstvo

Žakarovce

100 €


12. 

ST Technológie

Košice

71€/mesiac 


13. 

Slovenská pošta

B. Bystrica

316,67 €/rok 


14. 

Komunálna poisťovňa 

1107,51 €


15. 

Datatrade, s.r.o. Zlaté Moravce