sk

51-100

51-100

Poradové číslo

Zmluvná strana

Názov

Číslo zmluvy  

Cena

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia


51.

Katarína Hudáková 

40,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


52.

Anna Belušková 

40,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


53.


54.

Mária Lorincová 

40,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


55.

Mária Lorincová  

40,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


56.

Mária Pisková 

20,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


57.

Mária Belušková 

100,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


58.

Anna Vilčková 

100,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


59.

Dušan Medvec 

60,00€

27.11.2018

18.11.2028


60.

Zuzana Brutovská 

60,00€

20.11.2018

11.11.2028


61.

Štefan Kontroš 

100,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


62.

Viera Rusnáková 

20,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


63.

Štefan Nemčík 

20,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


64.


65.

Ľuboš Marcinko 

20,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


66.

Zuzana Homoľová 

40,00€ 

23.11.2018

11.11.2028


67.

Mária Lorincová 

100,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


68.

Angela Guzová 

60,00€ 

23.11.2018

11.11.2028


69.

Margita Gaborčíková 

20,00€ 

28.11.2018

11.11.2028


70.

Zuzana Belušková 

60,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


71.

Mária Dzurenková 

60,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


72.

Anna Petková 

100,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


73.

Darina Saxová 

20,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


74.

František Saxa 

20,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


75.

Anna Jenčíková 

40,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


76.

Barbara Králiková 

20,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


77.

Zdena Mihaliková 

20,00€ 

27.11.2018

11.11.2028


78.

Mária Hamžiková 

20,00€ 

14.12.2018

11.11.2028


79.

Svetlana Daňková 

20,00€ 

27.11.2018

11.11.2028


80.

Zuzana Belušková 

120,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


81.

Johana Belušková 

40,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


82.

Janka Dulovičová 

20,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


83.

Jozef Lorinc 

40,00€ 

20.11.2018

11.11.2028


84.

Helena Gajdošová 

40,00€ 

21.11.2018

18.11.2028


85.

Anna Palková 

20,00€ 

21.11.2018

18.11.2028


86.

Terézia Medvecová 

86/2018 

20,00€ 

21.11.2018

18.11.2028


87.

Gustáv Medvec 

40,00€ 

21.11.2018

18.11.2028


88.

Anna Macková 

20,00€ 

21.11.2018

18.11.2028


89.

Štefan Beluško 

60,00€ 

21.11.2018

18.11.2028


90.

Mária Medvecová 

60,00€ 

21.11.2018

18.11.2028


91.

Mária Jankalová 

60,00€ 

21.11.2018

18.11.2028


92.

Anna Nemčiková 

60,00€ 

21.11.2018

18.11.2028


93.

Marta Papcunová 

20,00€

21.11.2018

18.11.2028


94.

Štefan Dzurenda 

60,00€ 

21.11.2018

18.11.2028


95.

Eleonóra Guzová 

20,00€

21.11.2018

18.11.2028


96.

Adriana Morihladková 

20,00€

23.11.2018

18.11.2028


97.

Mária Regensbogenová 

60,00€

23.11.2018

18.11.2028


98.

Janka Brutovská 

40,00€

23.11.2018

18.11.2028


99.

Mária Palková 

20,00€ 

23.11.2018

18.11.2028


100.

Emília Luščáková 

40,00€

23.11.2018

18.11.2028