sk

Dotácie

DotácieDotácie 2024


Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council.  

Obec Žakarovce získala na rok 2024 finančné prostriedky z FPU na projekt:

Názov: Návrat tradícií III

Dotácia: 1300 €


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council.  

Obec Žakarovce získala na rok 2024 finančné prostriedky z FPU na projekt:

Názov: Žakarovské folklórne slávnosti Janky Guzovej

Dotácia: 1 500 €


Dotácie 2023


Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia 

Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Obec Žakarovce získala na rok 2023 finančné prostriedky z FPU na projekt:

Názov: Návrat tradícií II

Dotácia: 2000 €


Košický samosprávny kraj

Obec Žakarovce získala na rok 2023 finančné prostriedky od Košického samosprávneho kraja na podujatie:

Názov: Žakarovské folklórne slávnosti Janky Guzovej

Dotácia: 1000 € 


Dotácie 2022


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council.


Obec Žakarovce získala na rok 2022 finančné prostriedky z FPU na projekt:

Názov: Návrat tradícií

Dotácia: 1 500 €


Dotácie 2019

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council.  

Obec Žakarovce získala na rok 2019 finančné prostriedky z FPU na projekt:

Názov: Žakarovské folklórne slávnosti *Janky Guzovej*

Dotácia: 3 000 €

Názov: "Kliperčan zo Žakaroviec"

Dotácia: 4 000€


Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Názov: Rekonštrukcia strechy materskej školy

Poskytovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Dotácia: 25 000


Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Názov: Výmena kotla v kotolni materskej školy

Poskytovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Dotácia: 5 000 €


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Názov: Obnova pomníka padlých z I. a II. svetovej vojny

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dotácia: 1 100 €


Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

Názov: Vybudovanie baníckeho chodníka v obci Žakarovce

Dotácia: 8 000


Dotácie 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Názov: Podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc

Dotácia: 23 721, 60 €


Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Názov: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Dotácia:80 000 €


Úrad vlády Slovenskej republiky - program Podpora rozvoja športu na rok 2018

Názov projektu: Rekonštrukcia detského ihriska v obci Žakarovce

Dotácia: 8 500 €


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council.      

Obec Žakarovce získala v roku 2018 finančné prostriedky z FPU na projekt:

  • Názov: Žakarovské folklórne slávnosti *Janky Guzovej*

Dotácia: 4 000 €