sk

2023

2023


P.Č.

Zmluvná strana

Názov

Číslo zmluvy

Cena


1.

FÚRA s.r.o.,
Jantárová 1,
041 01 Košice

..


2.

Ing. Štefan Fabian, PhD., 

štatutárny audítor- č.licencie 200

990€ 


3.

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky, 

Lamačská cesta 3/C, 

840 05 Bratislava 45

...


                              4.                                                

Ivan Lauf 

       100€ 


                              5.                                                          

FÚRA s.r.o., 

 SNP 77,

044 42 Rozhanovce 

...


6.

MUDr. Ľubomír Ševčík,
posudkový zdravotnícky pracovník

40,00 €
(jednotková) 


7.

Štatistické a evidenčné 

vydavateľstvo tlačív, a.s.

6/2023

.....


8.

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS10.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

23/44/06058


11.

Fond na podporu umenia

2 000 €


12.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

23/44/054/258

1 797 €14.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.    

30 €

18.

Inominátna zmluva Ján Kontroš

200 €


19.

EP Protect s.r.o.

30 € mesačne


20.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Dodatok č. 1 k dohode č. 23/44/054/258


21.

Inominátna zmluva Katarína Papcunová

200 €


22.

Slovenská republika Ministerstvo vnútra SR


23.

Folkiš-Optic, s.r.o.


24.

Folkiš-Optic, s.r.o.


25.

JUDr. Monika Meňhertová advokát

170 €


26.

Prima banka Slovensko, a.s.


27.

Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo

200 €


28.

Košický samosprávny kraj

1 000 €


29.

Inominátna zmluva Ján Kontroš 

300 €


30.

Inominátna zmluva Gabriela Gembická

200 €


31.

Zmluva o grantovom účte


32.

Mária Miženková

70 €


33.

Radovan Gánovský

200 €


34.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

4801902970

44 €


35.

Slovenská republika úrad vlády


36.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

23/44/054/1216


37.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

5190062598 

20 €


38.

Inominátna zmluva Michal Keruľ

200 €


39.

Inominátna zmluva Ing. Štefan Tulipán

300 €41.

Štefan Vilčko, Jozefína Vilčková

23/2023

900 €43.

BUPETO s.r.o. 


44.

Ján Beľuško

300 €


45.

Ing. Štefan Fabian, PhD, štatutárny audítor - č. licencie 200

990 €