sk

Fotogaléria

Fotogaléria


Karneval 2024


Slávnosť pri stromčeku 2023


Pečenie koláčov 2023


Mikuláš 2023


Šarkaniáda 2023


Opekačka 2023


Olympiáda 2023


MDD 2023 


Deň rodiny 2023


Karneval 2023


Slávnosť 2022


Zdobenie stromčeka


Pečenie koláčov


Mikuláš - 2022


Opekačka s rodičmi


Deň detí 2022


Karneval 2022


Vianoce 2021


Pečenie koláčov 2021


Mikuláš 2021


Deň rodiny 2021