sk

Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce

Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo ŽakarovceUrbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce, týmto pozýva svojich podielnikov na Zhromaždenie, ktoré sa bude konať 06.04.2024 t.j. sobota o 13.00 h v sále obecného hostinca v Žakarovciach.


Výbor, Dozorná rada USPS Žakarovce

Stanovy 2019

Zmluva 2019