sk

1-50

1-50

2018

Poradové číslo

Zmluvná strana

Názov

 Číslo zmluvy  

Cena 

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia


1.

Dagmara
Čapkovičová 

20,00€ 

16.11.2018

01.11.2028


2.

Dagmara
Čapkovičová  

20,00€ 

16.11.2018

01.11.2028


3.

Božena Vilčková 

20,00€

16.11.2018

04.11.2028 


4.

Božena Vilčková 

40,00€ 

16.11.2018

04.11.2028 


5.

Božena Vilčková  

20,00€

16.11.2018

04.11.2028 


6.

Monika Ďaďová 

20,00€

16.11.2018

04.11.2028 


7.

Monika Ďaďová  

40,00€

16.11.2018

04.11.2028


8.

Monika Ďaďová

20,00€

16.11.2018

04.11.2028


9.

Emília Majláthová 

20,00€

16.11.2018

04.11.2028


10.

Emília Majláthová 

20,00€

16.11.2018

04.11.2028


11.

Emília Majláthová  

20,00€

16.11.2018

04.11.2028


12.

Emília Majláthová  

20,00€

16.11.2018

04.11.2028


13.

Emília Majláthová 

20,00€

16.11.2018

04.11.2028


14.

Alžbeta Marcinková 

20,00€

16.11.2018

04.11.2028


15.

Alžbeta Marcinková  

20,00€

16.11.2018

04.11.2028


16.

Alžbeta Marcinková 

20,00€

16.11.2018

04.11.2028


17.

Mária Kakalejčiková 

40,00€

16.11.2018

05.11.2028


18.

Anna Majláthová 

60,00€

16.11.2018

05.11.2028


19.

Anna Majláthová 

20,00€

16.11.2018

05.11.2028


20.

Anna Majláthová 

20,00€

16.11.2018

05.11.2028


21.

Ján Jalč 

20,00€

16.11.2018

05.11.2028


22.

Ondrej Palko 

60,00€

16.11.2018

05.11.2028


23.

Ondrej Palko 

20,00€

16.11.2018

05.11.2028


24.

Anna Brutovská 

40,00€

16.11.2018

05.11.2028


25.

Vlasta Kočišová 

40,00€

16.11.2018

05.11.2028


26.

Ondrej Rusnák 

20,00€

16.11.2018

05.11.2028


27.

Mária Nemčiková 

60,00€

16.11.2018

05.11.2028


28.

Mária Nemčiková  

20,00€

16.11.2018

05.11.2028


29.

Anna Palková 

20,00€

16.11.2018

05.11.2028


30.

Štefan Rusnák 

60,00€

16.11.2018

05.11.2028


31.

Ján Beľuško 

120,00€ 

16.11.2018

05.11.2028


32.

Michal Lorinc 

60,00€

16.11.2018

05.11.2028


33.

Pavel Roman 

40,00€

16.11.2018

05.11.2028


34.

Helena Guzová 

60,00€

16.11.2018

05.11.2028


35.

Anna Garančovská 

20,00€

16.11.2018

05.11.2028


36.

PaedDr. Stanislav Nemčík 

20,00€

16.11.2018

05.11.2028


37.

Darina Dzurendová 

40,00€

16.11.2018

05.11.2028


38.

Margita Saksová 

20,00€

16.11.2018

05.11.2028


39.

Milada Kollárová 

20,00€

16.11.2018

05.11.2028


40.

Emília Krivjanská 

60,00€

20.11.2018

11.11.2028


41.

Mária Macejková 

60,00€

20.11.2018

11.11.2028


42.

Jozef Dzurenko 

20,00€

20.11.2018

11.11.2028


43.

Dáša Bačiková 

20,00€

20.11.2018

11.11.2028


44.

Terézia Hudáková 

80,00€

20.11.2018

11.11.2028


45.

Marcela Vilčková 

60,00€

20.11.2018

11.11.2028


46.

Milan Šarišský 

46/2018

20,00€

23.11.2018

11.11.2028


47.

Jozef Kormanik 

20,00€

28.11.2018

11.11.2028


48.

Anna Falatková 

40,00€

20.11.2018

11.11.2028


49.

Jarmila Balážová 

40,00€

20.11.2018

11.11.2028


50.

Dana Kontrošová 

40,00€

26.01.2018

11.11.2028