sk

2015

2015

P.Č.

Zmluvná strana

Názov

Číslo zmluvy

Cena


 1. 

ÚPSVaR 

95/§52/2014/NP VAOTP-5


 2. 

ÚPSVaR 


 3. 

A- Projekt Michalovce


4. 

Geodetický a kartografický ústav Bratislava 


5. 

Telekom-služba mobilný internet


6. 

Komunálna poistovňa 


7. 

Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR

KRHZ_KE388/2015 


 8. 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny SNV 


 9. 


Úrad práce, soc. vecí a rodiny SNV 11. 

Komunálna poistovňa 

1049005364  13. 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žakarovce 

500,00 €


14. 

ZO SZZP Žakarovce 

300,00 € 


15. 

Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce 

200,00 € 


16. 

Komunálna poistovňa 


17. 

Komunálna poistovňa 


18. 

Združenie miest a obcí Spiša 


19. 

A-PROJEKT Michalovce

11 400, 50 €