Zmluvy

Zmluvy


2023


P.č.                                  Zmluvná                                                         Názov                                                         Cena
                                         strana                                                       Číslo zmluvy


7.                                      Štatistické a evidenčné                                  Rámcová kúpna zmluva             

                                             vydavateľstvo tlačív, a.s.                                             6/20238.                                      DataCentrum elektronizácie                    Zmluva o prevode výpočtovej techniky                                           

                                       územnej samosprávy Slovenska                                    7/2023

                                                          DEUS


9.                                    NATUR-PACK, a.s                        DODATOK č.4 k Zmluve o zabezpečení

                                                                                                   systému združeného nakladania s odpadmi z obalov                

                                                                                                                     8/2023


10.                                Úrad práce, sociálnych vecí               Dohoda č. 23/44/060/58

                                    a rodiny Spišská Nová Ves                           23/44/060/58


11.                                  Fond na podporu umenia           Zmluva o poskytnutí finančných                                                                                             prostriedkov č.  23-452-00945                                                                                                                                                                             2 000 €


12.                                 Úrad práce, sociálnych vecí               Dohoda 23/44/054/258                                  1 797 €

                                      a rodiny Spišská Nová Ves                      23/44/054/258