sk

Banská cesta

Banská cesta

V roku 2022 bola obci Žakarovce schválená dotácia vo výške 4 800,00 EUR z finančných prostriedkov rozpočtu Košického samosprávneho kraja na realizáciu Banskej cesty. Cieľom projektu je rozšírenie existujúceho banského náučného chodníka (4 zastavenia) a jeho napojenie sa na železničnú trať (Gelnica-Mária Huta) a turisticku infraštruktúru v okolí (Gelnica-Turzov, Krompachy, Poráčska dolina).Existujúce 4 zastavenia náčného chodníka doplní dalších 5 zastavení:1. štôlňa Wilhelm III.2. štôlňa Wilhelm II.3. Steinbruch - bývalý kameňolom4. Lanová dráha štôlňa Zuzana-Kluknava5. Banské nešťastia pod vrchom Klippberg