sk

2024

2024


P.Č.

Zmluvná strana

Názov

Číslo zmluvy

Cena2.

Fúra, s.r.o., 

SNP 77, Rozhanovce 044 42 


3.

Ekover, s.r.o., 

SNP 34, Spišské Vlachy 053 61


4.

Ivan Lauf

100 €


5.

MUDr. Ľubomír Ševčík,
posudkový zdravotnícky pracovník 

40 €

(jednotková)


6.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

5190064675 

50 €


7.

Fond na podporu umenia

1 300 €


8.

Fond na podporu umenia 

1 500 €


9.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 

4 709,04 €


10.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves  

678,24 €


11.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1 500 €


12.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 

5190064671

60 €14.

JUDr. Monika Meňhertová - advokát

204 €16.

Andrea Marcinková, zast. zákonným zástupcom Máriou Marcinkovou

40 €


17.

Lucia Šimová

300 €


18.

JUDr. Monika Meňhertová - advokát


19.

Martin Felbaba

500 €


20.

Gabriela Gembická

250 €


21.

Profi Master MP s.r.o. 

Nová 321/5, 055 61 Jaklovce

11/2024

204 215,17 €


22.

Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce

1 € / rok


23.

Marek Majerník

400 €