sk

Zasadnutie

Zasadnutie


2024

05.03.2024


2023

14.03.2023


25.05.2023


04.07.2023


15.08.2023


24.10.2023


12.12.202315.03.2022     Zápisnica     Uznesenia     Hlasovanie poslancov 


2022

15.03.2022     Zápisnica     Uznesenia     Hlasovanie poslancov 


2021

14.12.2021     Zápisnica    Uznesenia    Hlasovanie poslancov

8.09.2021         Zápisnica    Uznesenia    Hlasovanie poslancov

22.06.2021        Zápisnica    Uznesenia    Hlasovanie poslancov

02.03.2021         Zápisnica    Uznesenia    Hlasovanie poslancov


2020

19.12.2020    Zápisnica     Uznesenia     Hlasovanie poslancov  

16.12.2020     Zápisnica                                                                                                   

11.12.2020    Zápisnica     Uznesenia     Hlasovanie poslancov

13.10.2020     Zápisnica     Uznesenia     Hlasovanie poslancov

04.08.2020     Zápisnica     Uznesenia     Hlasovanie poslancov

26.05.2020     Zápisnica     Uznesenia     Hlasovanie poslancov

8.02.2020     Zápisnica     Uznesenia    Hlasovanie poslancov


2019

10.12.2019 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie poslancov

15.10.2019 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie poslancov

06.08.2019 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie poslancov 

25.06.2019 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie poslancov 

14.05.2019 Zápisnica Uznesenia Hlasovanie poslancov 

19.02.2019Zápisnica Uznesenia Hlasovanie poslancov


2018