sk

Banícky chodník Žakarovce

Banícky chodník Žakarovce

V roku 2019 bola obci Žakarovce schválená dotácia vo výške 8.000,00 EUR z finančných prostriedkov rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe Terra Incognita na "Vybudovanie baníckeho chodníka v obci Žakarovce." Cieľom tohto projektu je obnova baníckej histórie v obci Žakarovce a jej využitie v cestovnom ruchu. Banícky chodník pozostáva zo štyroch zastavení a to:

Obec vybudovaním baníckeho chodníka v Žakarovciach prispeje k rozvoju cestovného ruchu. Zároveň zvýši povedomie o histórii baníctva aj u detí formou prechádzok. V budúcnosti obec plánuje rozšíriť banícky chodník o ďalšie zastavenia a prepojiť banícky chodník s banskými pamätihodnosťami mesta Gelnica a okolia. V ďalších rokoch obec plánuje zakomponovať do baníckeho chodníka interaktívne prvky, ktoré by mohli využívať okolité školy pri svojej výučbe.


"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"