sk

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 Zodpovednú osobu v zmysle zákona 18/2018 Z.z. je v prípade potreby možné kontaktovať na adrese: 

https://ppprotect.sk/dokument/obec-zakarovce/