sk

Revitalizácia verejného parku v obci Žakarovce

Revitalizácia verejného parku v obci Žakarovce

Tento projekt bol podporený z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny

Obec Žakarovce získala v roku 2023 finančné prostriedky zo Slovenskej agentúry ˇživotného prostredia na projekt:

Názov projektu: Revitalizácia verejného parku v obci Žakarovce

Dotácia: 4 743,35 €