Vitajte na stránke obce Žakarovce

Vítame Vás na novej internetovej stránke našej obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

   Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce

 

Úradná tabuľa

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 28.09.2021

07.10.2021 14:10
Zápisnica zo zasadnutia 28.9.2021. Uznesenia 28.9.2021 Hlasovanie...

OZNAM - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 18/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

13.09.2021 08:37
Oznam VZN č.18/2021 - strava VZN o úhrade v školskej jedálni...

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2021

01.07.2021 08:02
Plán práce hlavného kontrolóra -22021

OZNAM - kontajner na triedenie jedlých olejov a tukov z domácnosti

19.05.2021 14:36
Vážení občania, v našej obci pribudol špeciálny kontajner, do ktorého...

Registrácia chovu ošípaných

04.05.2021 12:02
Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípaných nájdete v...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>