Vitajte na stránke obce Žakarovce

Vítame Vás na novej internetovej stránke našej obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

   Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce

Úradná tabuľa

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva....

21.05.2018 09:54
Dodatok č. 1 k  Zásadám odmeňovania poslancov obecného...

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020 - zaslanie záverečného stanoviska

21.05.2018 08:53
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 04.05.2018

15.05.2018 08:35
Zápisnica - 04.05.2018 Výpis uznesení - 04.5.2018 Hlasovanie...

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena

27.04.2018 08:53
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie...

VZN č. 11/2018 Prevádzkový poriadok obce Žakarovce (cintorínsky poriadok)

03.04.2018 16:11
Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce č.11/2018 Prevádzkový...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>