Vitajte na stránke obce Žakarovce

Vítame Vás na novej internetovej stránke našej obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

   Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce

Úradná tabuľa

OZNAM - VZN č. 17/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Žakarovce

25.11.2020 13:59
Oznam VZN č.17/2020 VZN č.17/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu...

Oznam o zrušení úradných hodín na ÚPSVR Spišská Nová Ves, pracovisku v Gelnici

27.10.2020 15:15
Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 13.10.2020

21.10.2020 10:34
Zápisnica zo zasadnutia OcZ 13.10.2020 Komplexný odpis uznesení...

Povinná registrácia chovu ošípaných

13.10.2020 08:45
Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves...

Oznámenie o strategickom dokumente

02.10.2020 08:00
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>