Vitajte na stránke obce Žakarovce

Vítame Vás na novej internetovej stránke našej obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

   Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce

Úradná tabuľa

Gelnický jarmok - Pozvánka

14.08.2018 15:24
Mesto Gelnica Vás srdečne  pozýva na 27. ročník Gelnického...

Pozvánka - Žakarovské folklórne slávnosti *Janky Guzovej*

10.08.2018 09:07
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Žakarovce Vás srdečne pozývajú...

Doplnok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.10/2011

01.08.2018 08:18
Doplnok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.10/2011 o výške príspevku...

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2018

01.08.2018 08:08
Plán práce hlavného kontrolóra -22018

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Žakarovce na roky 2018 - 2022

04.06.2018 10:55
Žakarovce-PHSR 2018 - 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>