Vitajte na stránke obce Žakarovce

Vítame Vás na novej internetovej stránke našej obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

   Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce

Úradná tabuľa

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - správa o hodnotení strategického dokumentu

07.02.2020 08:54
Dňa 6. 2. 2020 bola obci doručená informácia o Správe o...

Návrh VZN č. 15/2020 o poplatkoch za znečistovanie ovzdušia na území obce Žakarovce

30.01.2020 09:59
VZN č. 15/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území obce...

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2020

13.01.2020 09:16
Plán práce hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2020

Informáčné letáky v súvislosti s Africkým morom ošípaných

16.12.2019 09:27
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Spišskej Novej Vsi v...

Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípanej

16.12.2019 08:56
Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová Ves upozorňuje...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>