Vitajte na stránkach obce Žakarovce

Vítame Vás na novej internetovej stránke našej obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

   Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce

Úradná tabuľa

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 02.03.2018

12.03.2018 08:54
  Zápisnica 02.03.2018 Uznesenia - 02.03.2018. Hlasovanie...

Pozvánka

06.03.2018 11:59
Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo  Žakarovce pozýva...

Návrh VZN č.12/2018 o o záväznej časti Územného plánu obce Žakarovce

05.03.2018 13:07
VZN o záväznej časti Uzemného plánu obce Žakarovce Žakarovce VZN

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 16.02.2018

26.02.2018 09:00
Zápisnica-16.2.2018 Uznesenia - 16.02.2018 Hlasovanie poslancov -...

Správa o kontrolnej činnosti a o vybavovaní sťažností za rok 2017

16.02.2018 08:20
Správa o kontrolnej činnosti a o vybavovaní sťažností za rok 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>