sk

Obec Žakarovce zverejňuje zámer z dôvodu osobitného zreteľa

19.06.2024