sk

Obec Žakarovce zverejňuje zámer z dôvodu osobitného zreteľa

13.12.2023