sk

Výberové konanie - Terénny pracovník Prakovce

06.06.2024

Názov a adresa subjektu: Obec Prakovce, Prakovce 333, 055 62 Prakovce 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície:

Terénny pracovník (ďalej ako "TP") v počet miest : 1

Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.6.2024 o 10:00 hod. v priestoroch subjektu na adrese: 055 62 Prakovce 333.