sk

Oznam o výberovom konaní - Prakovce

06.06.2024

Poskytovateľ KC: Obec Prakovce, Prakovce 333, 055 62 Prakovce vyhlasuje výberové konanie na:

  • jedno pracovné miesto odborného manažéra KC.

Poskytovateľ KC: Obec Prakovce, Prakovce 333, 055 62 Prakovce

Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 27. 06. 2024 ( štvrtok) o 14:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Prakovciach, Prakovce 333, 055 62 Prakovce.