sk

Fsk Kliperčan - súťaž v speve "Vidiečanova Habovka"

16.10.2023

Naša FsK Kliperčan sa v sobotu 14.10.2023 zúčastnila krajského kola súťaže v speve "Videčanova Habovka", v Košiciach. V silnej konkurencii získali "Zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátne kolo" v kategórii sólový spev - Gabriela Dulovičová a v kategórii spevácke skupiny - ženská časť FsK Kliperčan. 

Srdečne blahoželáme!