sk

Pozvánka - Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce

08.03.2024

Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce, týmto pozýva svojich podielnikov na Zhromaždenie, ktoré sa bude konať 06.04.2024 t.j. sobota o 13.00 h v sále obecného hostinca v Žakarovciach.