sk

Ochrana lesov pred požiarmi 2024

01.03.2024

Jarné obdobie, je každoročne sprevádzané zvýšeným výskytom lesných požiarov, keďže sa začína záhradkárska sezóna, ktorá súvisí s odstraňovaním starej vegetácie, opadaného lístia, či suchej trávy. Suché jarné počasie prináša hasičom každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom porastov. 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakladanie ohňa zakázané.