Zmluvy o nájme hrobových miest

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum učinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
01/2018 Dagmara
Čapkovičová
Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 01.11.2028
02/2018 Dagmara Čapkovičová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 01.11.2028
03/2018 Božena Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
04/2018 Božena Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 16.11.2018 04.11.2028
05/2018 Božena Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
06/2018 Monika Ďaďová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
07/2018 Monika Ďaďová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 16.11.2018 04.11.2028
08/2018 Monika Ďaďová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
09/2018 Emília Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
10/2018 Emília Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
11/2018 Emília Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
12/2018 Emília Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
13/2018 Emília Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
14/2018 Alžbeta Marcinková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
15/2018 Alžbeta Marcinková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
16/2018 Alžbeta Marcinková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
17/2018 Mária Kakalejčiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 16.11.2018 05.11.2028
18/2018 Anna Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 16.11.2018 05.11.2028
19/2018 Anna Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
20/2018 Anna Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
21/2018 Ján Jalč Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
22/2018 Ondrej Palko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 16.11.2018 05.11.2028
23/2018 Ondrej Palko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
24/2018 Anna Brutovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 16.11.2018 05.11.2028
25/2018 Vlasta Kočišová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 16.11.2018 05.11.2028
26/2018 Ondrej Rusnák Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
27/2018 Mária Nemčiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 16.11.2018 05.11.2028
28/2018 Mária Nemčíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
29/2018 Anna Palková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
30/2018 Štefan Rusnák Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 16.11.2018 05.11.2028
31/2018 Ján Beľuško Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 120,00€ 16.11.2018 05.11.2028
32/2018 Michal Lorinc Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 16.11.2018 05.11.2028
33/2018 Pavel Roman Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 16.11.2018 05.11.2028
34/2018 Helena Guzová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 16.11.2018 05.11.2028
35/2018 Anna Garančovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
36/2018 PaedDr. Stanislav Nemčík Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00 16.11.2018 05.11.2028
37/2018 Darina Dzurendová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 16.11.2018 05.11.2028
38/2018 Margita Saksová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
39/2018 Milada Kollárová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
40/2018 Emília Krivjanská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 20.11.2018 11.11.2028
41/2018 Mária Macejková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 20.11.2018 11.11.2028
42/2018 Jozef Dzurenko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
43/2018 Dáša Bačiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
44/2018 Terézia Hudáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 20.11.2018 11.11.2028
45/2018 Marcela Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 20.11.2018 11.11.2028
46/2018 Milan Šarišský Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.11.2018 11.11.2028
47/2018 Jozef Kormanik Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 28.11.2018 11.11.2028
48/2018 Anna Falatková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
49/2018 Jarmila Balážová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
50/2018 Dana Kontrošová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 26.01.2019 11.11.2028
51/2018 Katarína Hudáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
52/2018 Anna Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
54/2018 Mária Lorincová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
55/2018 Mária Lorincová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
56/2018 Mária Pisková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
57/2018 Mária Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 20.11.2018 11.11.2028
58/2018 Anna Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 20.11.2018 11.11.2028
59/2018 Dušan Medvec Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 27.11.2018 18.11.2028
60/2018 Zuzana Brutovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 20.11.2018 11.11.2028
61/2018 Štefan Kontroš Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 20.11.2018 11.11.2028
62/2018 Viera Rusnáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
63/2018 Štefan Nemčík Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
65/2018 Ľuboš Marcinko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
66/2018 Zuzana Homoľová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 11.11.2028
67/2018 Mária Lorincová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 20.11.2018 11.11.2028
68/2018 Angela Guzová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 23.11.2018 11.11.2028
69/2018 Margita Gaborčíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 28.11.2018 11.11.2028
70/2018 Zuzana Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 20.11.2018 11.11.2028
71/2018 Mária Dzurenková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 20.11.2018 11.11.2028
72/2018 Anna Petková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 20.11.2018 11.11.2028
73/2018 Darina Saxová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
74/2018 František Saxa Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
75/2018 Anna Jenčíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
76/2018 Barbara Králiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
77/2018 Zdena Mihaliková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hroového miesta 20,00€ 27.11.2018 11.11.2028
78/2018 Mária Hamžiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 14.12.2018 11.11.2028
79/2018 Svetlana Daňková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 27.11.2018 11.11.2028
80/2018 Zuzana Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 120,00€ 20.11.2018 11.11.2028
81/2018 Johana Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
82/2018 Janka Dulovičová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
83/2018 Jozef Lorinc Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
84/2018 Helena Gajdošová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 21.11.2018 18.11.2028
85/2018 Anna Palková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 21.11.2018 18.11.2028
86/2018 Terézia Medvecová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 21.11.2018 18.11.2028
87/2018 Gustáv Medvec Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 21.11.2018 18.11.2028
88/2018 Anna Macková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 21.11.2018 18.11.2028
89/2018 Štefan Beluško Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 21.11.2018 18.11.2028
90/2018 Mária Medvecová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 21.11.2018 18.11.2028
91/2018 Mária Jankalová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 21.11.2018 18.11.2028
92/2018 Anna Nemčiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 21.11.2018 18.11.2028
93/2018 Marta Papcunová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 21.11.2018 18.11.2028
94/2018 Štefan Dzurenda Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 21.11.2018 18.11.2028
95/2018 Eleonóra Guzová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 21.11.2018 18.11.2028
96/2018 Adriana Morihladková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.11.2018 18.11.2028
97/2018 Mária Regensbogenová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 23.11.2018 18.11.2028
98/2018 Janka Brutovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
99/2018 Mária Palková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.11.2018 18.11.2028
100/2018 Emília Luščáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
101/2018 Pavel Rusnák Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.11.2018 18.11.2028
102/2018 Žofia Dzurendová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
103/2018 Mária Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
104/2018 Agnesa Brutovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
105/2018 Zuzana Krivjanská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
106/2018 Zuzana Macejková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
107/2018 Mária Lorincová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.11.2018 18.11.2028
108/2018 Jarmila Mariančiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 23.11.2018 18.11.2028
109/2018 Mária Miženková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 23.11.2018 18.11.2028
110/2018 Mária Jenčiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 23.11.2018 18.11.2028
111/2018 Zuzana Ševčiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 23.11.2018 18.11.2028
112/2018 Veronika Laufová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 120,00€ 23.11.2018 18.11.2028
113/2018 Ján Džima Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
114/2018 Mária Brutovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 23.11.2018 18.11.2028
115/2018 František Brutovský Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
116/2018 Zuzana Lorincová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 23.11.2018 18.11.2028
117/2018 František Nemčik Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
118/2018  Otília Luščáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 160,00€ 23.11.2018 18.11.2028
119/2018 Mária Imrichová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
120/2018 Helena Palková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 23.11.2018 18.11.2028
121/2018 Anežka Medvecová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 23.11.2018 18.11.2028
122/2018 Jozef Marcinko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.11.2018 18.11.2028
123/2018 Margita Dzurendová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.11.2018 18.11.2028
124/2018 Mária Kačová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
125/2018 Milan Dyba Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00 23.11.2018 18.11.2028
126/2018 Helena Škarbeková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
127/2018 Ján Vozár Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
128/2018 Božena Sabová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 27.11.2018 18.11.2028
129/2018 Agnesa Králiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
130/2018 Anna Vysocká Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 27.11.2018 18.11.2028
131/2018 Eugen Jalč Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 27.11.2018 18.11.2028
132/2018 František Regensbogen Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 27.11.2018 18.11.2028
133/2018 Rudolf Dzurenda Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 27.11.2018 18.11.2028
134/2018 Anna Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 04.12.2028 18.11.2028
135/2018 Mária Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 27.11.2018 25.11.2028
136/2018 Stela Garančovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 04.12.2018 25.11.2028
137/2018 Jarmila Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 27.11.2018 25.11.2028
138/2018 Stanislav Krivjanský Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 07.12.2018 25.11.2028
139/2018 Zuzana Rusnáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 28.11.2018 25.11.2028
140/2018 Zdena Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 28.11.2018 25.11.2028
141/2018 Margita Nemčíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 28.11.2018 25.11.2028
142/2018 Anna Miženková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 28.11.2018 25.11.2028
143/2018 Anna  Ferencová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 01.12.2018 25.11.2028
144/2018 Dáša Šimová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 30.11.2018 25.11.2028
145/2018 Eva Giňová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.11.2018 25.11.2028
146/2018 Otília Bodnárová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 30.11.2018 25.11.2028
147/2018 Anna Brutovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 30.11.2018 25.11.2028
148/2018 Viktor Guza Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.11.2018 25.11.2028
149/2018 Anna Sedláková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 30.11.2018 25.11.2028
150/2018 František Lorinc Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 30.11.2018 25.11.2028
151/2018 Mária Mihaličková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 30.11.2018 25.11.2028
152/2018 Vincent Vilčko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 120,00€ 30.11.2018 25.11.2028
153/2018 Stanislav Dzurenda Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.11.2018 25.11.2028
154/2018 Anna Marcinková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.11.2018 25.11.2028
155/2018 Dušan Medvec Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 30.11.2018 25.11.2028
156/2018 Barbora Nemčíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 30.11.2018 25.11.2028
157/2018 Anna Macejková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 01.12.2018 25.11.2028
158/2018 Štefan Rusnák Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 01.12.2018 25.11.2028
159/2018 Igor Kakalejčík Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 07.12.2018 04.12.2028
160/2018 Ján Miženko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 07.12.2018 04.12.2028
161/2018 Mária Miženková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 07.12.2018 04.12.2028
162/2018 Terézia Dzurendová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 07.12.2018 02.12.2028
163/2018 Zdena Mačáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 14.12.2018 04.12.2028
164/2018 Mária Macejková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 07.12.2018 04.12.2028
165/2018 Miroslav  Macejko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 07.12.2018 04.12.2028
166/2018 Dušan Diro Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 14.12.2018 04.12.2028
167/2018 Marián Beluško Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 14.12.2018 09.12.2028
168/2018 Magdaléna Nemčíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 14.12.2018 09.12.2028
169/2018 Miroslav Perhač Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 14.12.2018 09.12.2028
170/2018  Andrej Petrik Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 14.12.2018 09.12.2028
171/2018 Zuzana Viskocká Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 14.12.2018 09.12.2028
172/2018 Štefan Jenčik Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 14.12.2018 09.12.2028
173/2018 Ján Blahovský Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 14.12.2018

09.12.2028

174/2018 Štefan Jenčik Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 14.12.2018 09.12.2028
175/2018 František Lőrinc Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 14.12.2018 09.12.2028
176/2018 Stanislav Bujda Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 14.12.2018 09.12.2028
177/2018 Anna Macejková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 14.12.2018 09.12.2028
178/2018 Miroslav  Lorinc Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 14.12.2018 09.12.2028
179/2018 Marta Bindasová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 14.12.2018 09.12.2028
180/2018 Emília Lorincová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 14.12.2018 09.12.2028
181/2018 Mária Kurajová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 14.12.2018 09.12.2028
182/2018 Mária Jenčíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 18.12.2018 09.12.2028
183/2018 Ján Beluško Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 21.12.2018 17.12.2028
184/2018 Anna Saksová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 21.12.2018 17.12.2028
185/2018 Peter Brutovský Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 21.12.2018 17.12.2028
186/2018 Juraj Moravčík Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 03.01.2019 26.12.2028
187/2018 Zuzana Dirová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 03.01.2019 26.12.2028
188/2018 Alžbeta Marcinková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 03.01.2019 26.12.2028
189/2018 Mária Vataščinová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 03.01.2019 26.12.2028
190/2018 Jozef Kropko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 03.01.2019 26.12.2028
191/2018 Anna Trošanová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 04.01.2019 26.12.2028
192/2018 Lucia Laufová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 04.01.2019 26.12.2028
193/2018 Marián Kakalejčik Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 05.01.2019 26.12.2028
194/2018 Štefan Puškel Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 09.01.2019 26.12.2028
195/2018 Jaroslav Diro Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 09.01.2019 26.12.2028
196/2018 Magdaléna Kropková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 10.01.2019 26.12.2028
197/2018 Vlasta Guzová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 10.01.2019 26.12.2028
198/2018 Anna Palková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 10.01.2019 26.12.2028
199/2018 Ján Beluško Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 11.01.2019 26.12.2028
200/2018 Jaroslav Pavúk Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.4.2019 26.12.2028
201/2018 Miroslav Medvec Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 12.01.2019 26.12.2028
202/2018  Margita Kruželáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 12.01.2019 26.12.2028
203/2018 Jana Saxová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 15.01.2019 26.12.2028
204/2018 Jozef Lorinc Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 16.02.2019 26.12.2028
205/2018 Eva Kohutová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 15.01.2019 26.12.2028
206/2018 Magdaléna Verbová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 17.01.2019 26.12.2028
207/2018 František Furčák Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 17.01.2019 26.12.2028
208/2018 Imrich Medvec Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 17.01.2019 26.12.2028
209/2018 Barbara Lorincová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 18.01.2019 26.12.2028
210/2018 Margita Macejková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 22.01.2019 26.12.2028
212/2018 Michal Ščurko Zmluva o nájme hrobového mieso prenájom hrobového miesta 40,00€ 25.01.2019 26.12.2028
213/2018 Anna Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 25.01.2019 03.11.2028
214/2018 Milada Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 25.01.2019 03.11.2028
215/2018 Viera Varinská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 13.02.2019 03.11.2028
216/2018  Ondrej Marcinko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 26.01.2019 03.11.2028
217/2018 Alena Didykova Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 29.01.2019 03.11.2028
218/2019 Ing. Milan Podprocký Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 06.03.2019 03.11.2028
219/2018 Mária Liptákova Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.01.2019 03.11.2028
220/2018 Mária Čupková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 31.01.2019 03.11.2028
221/2018 Etela Lompartová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 08.02.2019 03.11.2028
222/2018 Anna Danková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.02.2019 03.11.2028
223/2018 Anna Danková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.02.2019 03.11.2028
224/2018 František Jacko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 01.02.2019 03.11.2028
225/2018 Mária Lorincová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 01.02.2019 03.11.2028
226/2018 Mária Liptákova Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 02.02.2019 03.11.2028
227/2018 Barbara Medvecová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 02.02.2019 03.11.2028
228/2018  Marta Hajduková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 02.02.2019 03.11.2028
229/2018 Terézia Palková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 05.02.2019 03.11.2028
230/2018 Jozef Majláth Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 06.02.2019 03.11.2028
231/2018 Mária Lisoňová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 22.02.2019 03.11.2028
232/2018 Helena Brutovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 05.02.2019 03.11.2028
233/2018 František Staš Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 12.02.2019 03.11.2028
234/2018 Štefan Kurilla Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 06.02.2019 03.11.2028
235/2018 Oľga Popová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 06.02.2019 03.11.2028
236/2018 Anna Vaňová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 06.02.2019 03.11.2028
237/2018 Zuzana Visocká Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 07.02.2019 03.11.2028
238/2018 Agnesa Vargová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 07.02.2019 03.11.2028
239/2018 Anna Šemrincová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 07.02.2019 03.11.2028
240/2018 František Macejko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 08.02.2019 03.11.2028
241/2018 Eleonóra Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 08.02.2019 03.11.2028
242/2018 Štefan Bikár Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 14.03.2019 03.11.2028
243/2018 Darina Žofčinová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 12.02.2019 03.11.2028
244/2018  Štefan Hovan Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 12.02.2019 03.11.2028
245/2018 Ján Vozár Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 12.02.2019 03.11.2028
246/2018 Mária Falatková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 13.02.2019 03.11.2028
247/2018 Ján Falatko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 13.02.2019 03.11.2028
248/2018 Imrich Dzurenda Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 13.02.2019 03.11.2028
249/2018 Slávka Kuchárová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 15.02.2019 03.11.2028
250/2018 Tatiana Dzurendová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 15.02.2019 03.11.2028
251/2018 Rastislav Vilčko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 19.02.2019 03.11.2028
252/2018 Štefan Nemčik Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 19.02.2019 03.11.2028
253/2018 Jozef Dyba Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 22.02.2019 03.11.2028
254/2018 Zdena Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.02.2019 03.11.2028
255/2018 Mária Rusnáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 01.03.2019 03.11.2028
256/2018 Štefan Mihálik Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 120,00€ 01.03.2019 03.11.2028
257/2018 Zuzana Guzová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 01.03.2019 03.11.2028
258/2019 Pavel Rusnák Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 01.03.2019 03.11.2028
259/2018 Zuzana Kováčiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 01.03.2019 03.11.2028
260/2018 Ondrej Lang Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 06.03.2019 03.11.2028
261/2018 Imrich Králik Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 18.05.2019 03.11.2028
262/2018 Mária Pavliková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.03.2019 03.11.2028
263/2018 Matej Jankal Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 21.03.2019 03.11.2028
264/2018 Ján Varga Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.03.2019 03.11.2028
265/2018 Vincent Beluško Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.03.2019 03.11.2028
266/2018 Zuzana Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 02.04.2019 03.11.2028
267/2018 Ján Nemčík Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 02.04.2019 03.11.2028
268/2018 Zuzana Hybenová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 16.04.2019 03.11.2028
269/2018 Jozef Turták Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 05.04.2019 03.11.2028
270/2018 Anna Marcinková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 04.05.2019 03.11.2028
271/2018 PaedDr. Kvetoslava  Veselá Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 21.05.2019 03.11.2028
272/2018 František Guza Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 18.05.2019 03.11.2028
273/2018 Štefan Franciška Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 02.08.2019 03.11.2028
274/2018 Alžbeta Regensbogenová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 03.07.2019 03.11.2028
275/2018 Helga Tkáčova Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 25.07.2019 03.11.2028
276/2018 Štefan Tomaško Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 27.07.2019 03.11.2028
277/2018 Mária Wolfová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 27.07.2019 03.11.2028
278/2018 Vlasta Schutzová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 31.07.2019 03.11.2028
279/2018 Alena Kontrošová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 07.08.2019 03.11.2028
280/2018 ZRUŠENÁ        

 

 

281/2018 Mária Sviečková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 18.09.2019 03.11.2028
282/2018 Dana Palková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 19.09.2019 03.11.2028
283/2018 Magdaléna Wallová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 27.09.2019 03.11.2028
284/2018 František Luščák Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 01.10.2019 03.11.2028
285/2018 Mária Jenčiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.10.2019 20.10.2029
286 Gustáv Medvec Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.10.2019 21.10.2029
287 Mária Miženková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.10.2019 21.10.2029
288 Anna Jurtinusová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.10.2019 21.10.2029
289 Jozef  Podprocký Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 30.10.2019 21.10.2029
290 Mária Kubíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 160,00€ 30.10.2019 22.10.2029
291 Zuzana Kuzmová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.10.2019 23.10.2029
292 JUDr. Ing. Elena Sablerová, PhD. Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 30.10.2019 23.10.2029
293 Helena Brutovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.10.2019 23.10.2029
294 MUDr. Mária Pobehová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 120,00€ 30.10.2019 24.10.2029
295 Jozef Balog Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.10.2019 24.10.2019
296 Ján Vilčko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 30.10.2019 24.10.2029
297 Ondrej Palko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.10.2019 27.10.2029
298 Jarmila Balogová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 30.10.2019 27.10.2029
299 Veronika Laufová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.10.2019 27.10.2029
300 Vincent  Brutovský Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.10.2019 27.10.2029
301 Ľudovít  Lichvár Zmluva o nájme hrobového miesto prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.10.2019 27.10.2029
302 Jozef Kruželák Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 05.11.2019 27.10.2029
303 Anna Gerdinová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 05.11.2019 27.10.2029
304 Štefan Krivjanský Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 05.11.2019 27.10.2029
305 Drahomír Diro Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 20,00€ 05.11.2019 28.10.2029
306 Štefan Kielar Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 20,00€ 05.11.2019 28.10.2029
307 Eleonóra Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 20,00€ 05.11.2019 28.10.2029
308 Jozef  Blahosej Brutovský Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 20,00€ 05.11.2019 28.10.2029
309 Anna Brabencová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 40,00€ 05.11.2019 29.10.2029
310 Ing. Zuzana Rothová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 40,00€ 12.11.2019 29.10.2029
311 Jana Polakovičová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 20,00€ 05.11.2019 29.10.2029
312 Ružena Pavúková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 80,00€ 05.11.2019 29.10.2029
313 Mária Rusnáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 20,00€ 05.11.2019 29.10.2029
314 Mária Haasová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 20,00€ 05.11.2019 29.10.2029
315 Mgr. Zuzana Duhaňová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 20,00€ 05.11.2019 29.10.2029
316 Milan Mcejko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 40,00€ 05.11.2019 29.10.2029
317 Vladimír Králik Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 20,00€ 05.11.2019 29.10.2029
318 Zuzana Visocká Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 40,00€ 05.11.2019 29.10.2029
319 Ján Brutovský Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 20,00€ 05.11.2019 29.10.2029
320 Kvetoslava Strmeňová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobových miest 20,00€ 05.11.2019 30.10.2029
321 Ľudmila Jáchimová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 05.11.2019 30.10.2029
322 Zuzana Kuzmová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 05.11.2019 30.10.2029
323 Mária Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 05.11.2019 03.11.2029
324 Ľudovít Bjalko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 05.11.2019 03.11.2029
325 Štefan Nemčík Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 05.11.2019 03.11.2029
326 Viera Palková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 05.11.2019 03.11.2029
327 Ing. Ondrej Králik Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.11.2019 04.11.2029
328 Iveta Zamboriová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2019 04.11.2029
329 Ing. Dana Vajdová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 06.11.2019 04.11.2029
330 Eleonóra Fecková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 15.11.2019 04.11.2029
331 Ing. Ján Bačik, PhD. Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 08.11.2019 04.11.2029
332 Ondrej Lőrinc Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 07.11.2019 05.11.2029
333 Želmíra Čuchranová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 07.11.2019 05.11.2029
334 Štefan Uhrin Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 07.11.2019 05.11.2029
335 Anna Jenčíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 09.11.2019 07.11.2029
336 Milada Kollárová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 09.11.2019 07.11.2029
337 Anna Drábiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 12.11.2019 10.11.2029
338 Terézia Medvecová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 12.11.2019 10.11.2029
339 Janka Dulovičová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 12.11.2019 10.11.2029
340 Jozef Jenčik Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 12.11.2019 10.11.2029
341 Martin Tokarčík Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 12.11.2019 10.11.2029
342 Kamil Daňko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 12.11.2019 10.11.2029
343 Nataša Marcinková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 13.11.2019 11.11.2029
344 Mgr. Monika Čerkalová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 13.11.2019 11.11.2029
345 Zuzana Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 13.11.2019 11.11.2029
346 Darina Kaščáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 13.11.2019 11.11.2029
347 Angela Jalčová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 13.11.2019 11.11.2029
348 František  Macejko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 15.11.2019 13.11.2029
349 Anna Sedláková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 15.11.2019 13.11.2029
350 Ján Mihálik Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 03.12.2019 14.11.2029
351 Michal Lorinc Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 16.11.2019 14.11.2029
352 Stanislav Diro Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 16.11.2019 14.11.2029
353 Božena Juhásová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 30.11.2019 17.11.2029
354 Emil Lipták Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 19.11.2019 17.11.2029
355 Mária Palková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2019 18.11.2029
356 Anna Tomagová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2019 18.11.2029
357 Otília Luščáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2019 18.11.2029
358 Ján Haus Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2019 18.11.2029
359 Jozef Lorinc Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2019 18.11.2029
360 Michaela Petričková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2019 18.11.2029
361 Marián Diro Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 21.11.2019 19.11.2029
362 Božena vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 22.11.2019 20.11.2029
363 Mária Litpáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 22.11.2019 21.11.2029
364 Štefan Dzurenda Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 26.11.20219 24.11.2029
365 Jana Kiseľová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 26.11.20219 24.11.2029
366 Anna Jánošová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 27.11.2019 25.11.2029
367 Milan Macejko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 29.11.2019 26.11.2029
368 Slavomír Brutovský Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 29.11.2019 26.11.2029
369 Zuzana Jurtinusová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 29.11.2019 26.11.2029
370 Mária Vargová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 29.11.2019 27.11.2029
371 Mária Nemčíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 29.11.2019 27.11.2029
372 Nataša Nečasová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.11.2019 27.11.2029
373 Anna Saksová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.11.2019 28.11.2029
374 Jana Regensbogenová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 30.11.2019 28.11.2029
375 Štefan Brutovský Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.11.2019 28.11.2029
376 Zuzana Kuzmová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 30.11.2019 28.11.2029
377 Mária Palková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 10.12.2019 03.12.2029
378 Dana Hedvigová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 06.02.2020 04.02.2030
379 Zlatica Horváthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 18.02.2020 16.02.2030
380 Marek Horváth Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 4.4.2020 31.3.2030
381 Alena Kontrošová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 28.5.2020 26.5.2030
382 Marián Guza Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 29.5.2020 27.5.2030
383 Mária Bužňaková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 29.5.2020 27.5.2030
384 Barbara Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 5.8.2020 03.08.2030
385 Margita Gaborčíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 27.10.2020 18.10.2030
386 Emília Holpová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 27.11.2020 25.11.2030
387 Adriana Plachetková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 14.01.2021 04.01.2031
388 Anna Palková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 18.05.2021 16.05.2031
389 Ján Janov Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 28.05.2021 26.05.2031
390 Ján Vozár Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.06.2021 17.06.2031
391 Marek Falatko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.06.2021 17.06.2031
392 Michal Marcinko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 10.05.2022 08.05.2023
393 Mária Jasovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 02.08.2022 28.07.2023