Zmluvy o nájme hrobových miest

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum učinnosti zmluvu Dátum ukončenia zmluvy
01/2018 Dagmara
Čapkovičová
Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 01.11.2028
02/2018 Dagmara Čapkovičová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 01.11.2028
03/2018 Božena Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
04/2018 Božena Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 16.11.2018 04.11.2028
05/2018 Božena Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
06/2018 Monika Ďaďová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
07/2018 Monika Ďaďová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 16.11.2018 04.11.2028
08/2018 Monika Ďaďová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
09/2018 Emília Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
10/2018 Emília Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
11/2018 Emília Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
12/2018 Emília Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
13/2018 Emília Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
14/2018 Alžbeta Marcinková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
15/2018 Alžbeta Marcinková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
16/2018 Alžbeta Marcinková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 04.11.2028
17/2018 Mária Kakalejčiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 16.11.2018 05.11.2028
18/2018 Anna Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 16.11.2018 05.11.2028
19/2018 Anna Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
20/2018 Anna Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
21/2018 Ján Jalč Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
22/2018 Ondrej Palko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 16.11.2018 05.11.2028
23/2018 Ondrej Palko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
24/2018 Anna Brutovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 16.11.2018 05.11.2028
25/2018 Vlasta Kočišová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 16.11.2018 05.11.2028
26/2018 Ondrej Rusnák Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
27/2018 Mária Nemčiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 16.11.2018 05.11.2028
28/2018 Mária Nemčíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
29/2018 Anna Palková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
30/2018 Štefan Rusnák Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 16.11.2018 05.11.2028
31/2018 Ján Beľuško Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 120,00€ 16.11.2018 05.11.2028
32/2018 Michal Lorinc Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 16.11.2018 05.11.2028
33/2018 Pavel Roman Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 16.11.2018 05.11.2028
34/2018 Helena Guzová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 16.11.2018 05.11.2028
35/2018 Anna Garančovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
36/2018 PaedDr. Stanislav Nemčík Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00 16.11.2018 05.11.2028
37/2018 Darina Dzurendová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 16.11.2018 05.11.2028
38/2018 Margita Saksová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
39/2018 Milada Kollárová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 16.11.2018 05.11.2028
40/2018 Emília Krivjanská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 20.11.2018 11.11.2028
41/2018 Mária Macejková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 20.11.2018 11.11.2028
42/2018 Jozef Dzurenko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
43/2018 Dáša Bačiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
44/2018 Terézia Hudáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 20.11.2018 11.11.2028
45/2018 Marcela Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 20.11.2018 11.11.2028
46/2018 Milan Šarišský Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.11.2018 11.11.2028
47/2018 Jozef Kormanik Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 28.11.2018 11.11.2028
48/2018 Anna Falatková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
49/2018 Jarmila Balážová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
51/2018 Katarína Hudáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
52/2018 Anna Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
54/2018 Mária Lorincová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
55/2018 Mária Lorincová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
56/2018 Mária Pisková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
57/2018 Mária Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 20.11.2018 11.11.2028
58/2018 Anna Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 20.11.2018 11.11.2028
59/2018 Dušan Medvec Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 27.11.2018 18.11.2028
60/2018 Zuzana Brutovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 20.11.2018 11.11.2028
61/2018 Štefan Kontroš Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 20.11.2018 11.11.2028
62/2018 Viera Rusnáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
63/2018 Štefan Nemčík Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
65/2018 Ľuboš Marcinko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
66/2018 Zuzana Homoľová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 11.11.2028
67/2018 Mária Lorincová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 20.11.2018 11.11.2028
68/2018 Angela Guzová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 23.11.2018 11.11.2028
69/2018 Margita Gaborčíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 28.11.2018 11.11.2028
70/2018 Zuzana Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 20.11.2018 11.11.2028
71/2018 Mária Dzurenková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 20.11.2018 11.11.2028
72/2018 Anna Petková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 20.11.2018 11.11.2028
73/2018 Darina Saxová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
74/2018 František Saxa Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
75/2018 Anna Jenčíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
76/2018 Barbara Králiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
77/2018 Zdena Mihaliková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hroového miesta 20,00€ 27.11.2018 11.11.2028
79/2018 Svetlana Daňková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 27.11.2018 11.11.2028
80/2018 Zuzana Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 120,00€ 20.11.2018 11.11.2028
81/2018 Johana Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
82/2018 Janka Dulovičová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 20.11.2018 11.11.2028
83/2018 Jozef Lorinc Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 20.11.2018 11.11.2028
84/2018 Helena Gajdošová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 21.11.2018 18.11.2028
85/2018 Anna Palková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 21.11.2018 18.11.2028
86/2018 Terézia Medvecová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 21.11.2018 18.11.2028
87/2018 Gustáv Medvec Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 21.11.2018 18.11.2028
88/2018 Anna Macková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 21.11.2018 18.11.2028
89/2018 Štefan Beluško Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 21.11.2018 18.11.2028
90/2018 Mária Medvecová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 21.11.2018 18.11.2028
91/2018 Mária Jankalová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 21.11.2018 18.11.2028
92/2018 Anna Nemčiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 21.11.2018 18.11.2028
93/2018 Marta Papcunová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 21.11.2018 18.11.2028
94/2018 Štefan Dzurenda Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 21.11.2018 18.11.2028
95/2018 Eleonóra Guzová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 21.11.2018 18.11.2028
96/2018 Adriana Morihladková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.11.2018 18.11.2028
97/2018 Mária Regensbogenová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 23.11.2018 18.11.2028
98/2018 Janka Brutovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
99/2018 Mária Palková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.11.2018 18.11.2028
100/2018 Emília Luščáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
101/2018 Pavel Rusnák Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.11.2018 18.11.2028
102/2018 Žofia Dzurendová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
103/2018 Mária Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
104/2018 Agnesa Brutovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
105/2018 Zuzana Krivjanská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
106/2018 Zuzana Macejková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
107/2018 Mária Lorincová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.11.2018 18.11.2028
108/2018 Jarmila Mariančiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 23.11.2018 18.11.2028
109/2018 Mária Miženková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 23.11.2018 18.11.2028
110/2018 Mária Jenčiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 23.11.2018 18.11.2028
111/2018 Zuzana Ševčiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 23.11.2018 18.11.2028
112/2018 Veronika Laufová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 120,00€ 23.11.2018 18.11.2028
113/2018 Ján Džima Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
114/2018 Mária Brutovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 23.11.2018 18.11.2028
115/2018 František Brutovský Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
116/2018 Zuzana Lorincová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 23.11.2018 18.11.2028
117/2018 František Nemčik Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
118/2018  Otília Luščáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 160,00€ 23.11.2018 18.11.2028
119/2018 Mária Imrichová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
120/2018 Helena Palková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 23.11.2018 18.11.2028
121/2018 Anežka Medvecová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 23.11.2018 18.11.2028
122/2018 Jozef Marcinko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.11.2018 18.11.2028
123/2018 Margita Dzurendová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 23.11.2018 18.11.2028
124/2018 Mária Kačová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
125/2018 Milan Dyba Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00 23.11.2018 18.11.2028
126/2018 Helena Škarbeková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
127/2018 Ján Vozár Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
128/2018 Božena Sabová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 27.11.2018 18.11.2028
129/2018 Agnesa Králiková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 23.11.2018 18.11.2028
130/2018 Anna Vysocká Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 27.11.2018 18.11.2028
131/2018 Eugen Jalč Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 27.11.2018 18.11.2028
132/2018 František Regensbogen Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 27.11.2018 18.11.2028
133/2018 Rudolf Dzurenda Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 27.11.2018 18.11.2028
134/2018 Anna Majláthová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 04.12.2028 18.11.2028
135/2018 Mária Vilčková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 27.11.2018 25.11.2028
136/2018 Stela Garančovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 04.12.2018 25.11.2028
137/2018 Jarmila Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 27.11.2018 25.11.2028
138/2018 Stanislav Krivjanský Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 07.12.2018 25.11.2028
139/2018 Zuzana Rusnáková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 28.11.2018 25.11.2028
140/2018 Zdena Belušková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 28.11.2018 25.11.2028
141/2018 Margita Nemčíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 28.11.2018 25.11.2028
142/2018 Anna Miženková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 80,00€ 28.11.2018 25.11.2028
143/2018 Anna  Ferencová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 01.12.2018 25.11.2028
144/2018 Dáša Šimová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 30.11.2018 25.11.2028
145/2018 Eva Giňová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.11.2018 25.11.2028
146/2018 Otília Bodnárová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 30.11.2018 25.11.2028
147/2018 Anna Brutovská Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 30.11.2018 25.11.2028
148/2018 Viktor Guza Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.11.2018 25.11.2028
149/2018 Anna Sedláková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 30.11.2018 25.11.2028
150/2018 František Lorinc Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 100,00€ 30.11.2018 25.11.2028
151/2018 Mária Mihaličková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 30.11.2018 25.11.2028
152/2018 Vincent Vilčko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 120,00€ 30.11.2018 25.11.2028
153/2018 Stanislav Dzurenda Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 30.11.2018 25.11.2028
154/2018 Anna Marcinková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 30.11.2018 25.11.2028
155/2018 Dušan Medvec Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 30.11.2018 25.11.2028
156/2018 Barbora Nemčíková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 30.11.2018 25.11.2028
157/2018 Anna Macejková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 01.12.2018 25.11.2028
158/2018 Štefan Rusnák Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 01.12.2018 25.11.2028
159/2018 Igor Kakalejčík Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 07.12.2018 04.12.2028
160/2018 Ján Miženko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 07.12.2018 04.12.2028
161/2018 Mária Miženková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 07.12.2018 04.12.2028
162/2018 Terézia Dzurendová Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 60,00€ 07.12.2018 02.12.2028
164/2018 Mária Macejková Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 40,00€ 07.12.2018 04.12.2028
165/2018 Miroslav  Macejko Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta 20,00€ 07.12.2018 04.12.2028