Banícky chodník Žakarovce

Banícky chodník Žakarovce

V roku 2019 bola obci Žakarovce schválená dotácia vo výške 8.000,00 EUR z finančných prostriedkov rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe Terra Incognita na "Vybudovanie baníckeho chodníka v obci Žakarovce." Cieľom tohto projektu je obnova baníckej histórie v obci Žakarovce a jej využitie v cestovnom ruchu. Banícky chodník pozostáva zo štyroch zastavení a to:

1. Žakarovská koľajnica

2. Klopačka

3. Portál Zuzana

4. Pekárnik a suché WC