Úradná tabuľa

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.5.2020

01.06.2020 14:56
Zápisnica zo zasadnutia 26.5.2020 Uznesenia 26.5.2020 Hlasovanie poslancov - 26.5.2020

Informácia o obnove katastrálneho operátu v obci Žakarovce

27.05.2020 08:00

Prevencia kriminality - seniori

20.05.2020 10:13

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2020-2027

15.05.2020 09:00
    Obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,...

Odvolanie času zvýšeného nebezepečenstva vzniku požiaru

14.05.2020 11:28
SNV odvolanie ČZNVP

OZNAM

05.05.2020 08:23
„Riaditeľstvo Gymnázia Gelnica oznamuje rodičom piatakov, že spustilo prijímanie prihlášok na osemročné štúdium pre školský rok 2020/2021. Presný postup podávania prihlášok môžete nájsť na webstránke školy gymgl.edupage.org. Formulár prihlášky je možné si vyzdvihnúť aj vo vestibule Gymnázia...

Domáce násilie - linky pomoci

27.04.2020 09:54
Linky pomoci.docx Letáčik 2    

Záznam zo zasadnutia krízového štábu obce Žakarovce konaného dňa 17.4.2020

20.04.2020 09:41
Záznam zo zasadnutia krízového štábu obce Žakarovce-17.4.2020

Publikácia Čarovný Spiš na predaj

17.04.2020 11:34
    Obec Žakarovce dáva do pozornosti širokej verejnosti a zároveň ponúka na predaj knihu z vydavateľstva CREATIVE BUSINESS STUDIO s názvom Čarovný Spiš. Autorkou/regionálnou manažérkou tejto knihy je Ing. Adriana Drugová. V tejto publikácii je časť venovaná aj obci...

Oznam riaditeľky materskej školy

08.04.2020 11:55
Vážení rodičia, milé deti! Prežívame veľmi ťažké obdobie, ktoré nás od seba oddelilo. Je nutné, aby sme ostali doma, boli zdraví, aby sme sa po čase zas mohli stretnúť v našej materskej škole. Napriek tomu, aká je terajšia situácia zložitá, nestrácajme úsmev na tvári. Využite tento čas, kedy...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>