Úradná tabuľa

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 4.8.2020

06.08.2020 14:12
Zápisnica 4.8.2020 Uznesenia 4.8.2020 Hlasovanie poslancov 4.8.2020

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020

20.07.2020 08:03
Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020

Pozvánka na schôdzu zhromaždenia Urbárneho spoločenstva, pozemkového spoločenstva Žakarovce

17.07.2020 10:33

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - záverečné stanovisko

23.06.2020 08:43
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybaraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vyplyvov na životné prostredie...

Odvoz jedlých olejov

22.06.2020 09:09
Vážení občania,  oznamuje Vám, že dňa 10.7.2020 (t.j. piatok) bude vykonaný odvoz jedlých olejov v PET fľašiach. Žiadame občanov, aby jedlé oleje v uzavretých  PET fľašiach  odovzdali pracovníkom obecného úradu do štvrtka, 9.7.2020 do 15:00 hod.. Obec následne zabezpečí zneškodnenie...

Publikácia Čarovný Spiš na predaj

09.06.2020 11:34
    Obec Žakarovce dáva do pozornosti širokej verejnosti a zároveň ponúka na predaj knihu z vydavateľstva CREATIVE BUSINESS STUDIO s názvom Čarovný Spiš. Autorkou/regionálnou manažérkou tejto knihy je Ing. Adriana Drugová. V tejto publikácii je časť venovaná aj obci...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.5.2020

01.06.2020 14:56
Zápisnica zo zasadnutia 26.5.2020 Uznesenia 26.5.2020 Hlasovanie poslancov - 26.5.2020

Informácia o obnove katastrálneho operátu v obci Žakarovce

27.05.2020 08:00

Prevencia kriminality - seniori

20.05.2020 10:13

Prázdninový režim v prímestskej doprave od 18.5.2020

18.05.2020 11:07
Oznam prázdninový režim od 18.5.2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>