Úradná tabuľa

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020 - zaslanie záverečného stanoviska

21.05.2018 08:53
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja zaslalo dňa 17.05.2018 záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020"....

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 04.05.2018

15.05.2018 08:35
Zápisnica - 04.05.2018 Výpis uznesení - 04.5.2018 Hlasovanie poslancov- 04.5.2018

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena

27.04.2018 08:53
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja  vydal rozhodnutie, v ktorom rozhodol, že navrhovaný strategický dokumnet "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena" sa nebude...

Návrh VZN č. 13/2018 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Žakarovce

10.04.2018 15:36
Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce o tvorbe, údržbe a ochrane zelene ...

VZN č. 11/2018 Prevádzkový poriadok obce Žakarovce (cintorínsky poriadok)

03.04.2018 16:11
Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce č.11/2018 Prevádzkový poriadok obce Žakarovce (cintorínsky poriadok) VZN- pohrebiska obce Žakarovce

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2018

01.12.2017 10:54
Plán práce hlavného kontrolóra - 2018

Uverejnenie celkových výsledkov volieb Košického samosprávneho kraja

08.11.2017 10:31
Uverejnenie celkových výsledkov volieb

Výsledky volieb do organov samosprávnych krajov 2017

06.11.2017 11:43
Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku 1 v obci Žakarovce vo voľbách.

Územný plán obce Žakarovce - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

08.02.2017 09:31
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Výrub drevín

04.11.2016 12:33
 výrub drevín
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>