Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

12.07.2018 09:19
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018   Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený   Právo voliť     ...

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Žakarovce na roky 2018 - 2022

04.06.2018 10:55
Žakarovce-PHSR 2018 - 2022

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2023

04.06.2018 10:53
Žakarovce-Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2023

Záverečný účet za rok 2017

30.05.2018 14:04
záverečný účet 2017 - text ZÚ Žakarovce 2017 - tabuľky

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva....

21.05.2018 09:54
Dodatok č. 1 k  Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Žakarovce. Dodatok k Zásadám odmeňovania poslancov-Žakarovce

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020 - zaslanie záverečného stanoviska

21.05.2018 08:53
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja zaslalo dňa 17.05.2018 záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020"....

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena

27.04.2018 08:53
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja  vydal rozhodnutie, v ktorom rozhodol, že navrhovaný strategický dokumnet "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena" sa nebude...

VZN č. 11/2018 Prevádzkový poriadok obce Žakarovce (cintorínsky poriadok)

03.04.2018 16:11
Všeobecne záväzné nariadenie obce Žakarovce č.11/2018 Prevádzkový poriadok obce Žakarovce (cintorínsky poriadok) VZN- pohrebiska obce Žakarovce

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2018

01.12.2017 10:54
Plán práce hlavného kontrolóra - 2018

Uverejnenie celkových výsledkov volieb Košického samosprávneho kraja

08.11.2017 10:31
Uverejnenie celkových výsledkov volieb
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>