Úradná tabuľa

Oznámenie - začatie stavebného konania stavby "Žakarovce - výstavba TS na začiatku obce a úprava NN"

01.08.2022 10:24
Oznámenie - začatie stavebného konania stavby Žakarovce - Výstavba TS...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 19.07.2022

27.07.2022 12:33
Zápisnica 19.7.2022 Uznesneia 19.7.2022 hlasovanie poslancov 19.7.2022

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 12.07.2022

27.07.2022 09:21
Zápisnica 12.7.2022

Oznámenie o uložení listovej zásielky

18.07.2022 09:20
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Ján Zákutný

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľsta

13.07.2022 10:24
  Starosta obce, Ing. Štefan Tulipán v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 19.07.2022 (t.j.utorok) o 17:00 hod. v  zasadacej miestnosti obecného...

OZNAM - Doplnok č. 1 k VZN č. 18/2021

04.07.2022 10:31
Doplnok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa  VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE č. 18/2021  o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni   Oznam VZN 182021 - strava (1) VZN 182021 -...

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2022

28.06.2022 08:05
Plán práce hlavného kontrolóra -22022

„Komunitný plán sociálnych služieb obce Žakarovce na roky 2022 – 2027“

24.06.2022 09:41
KPSS obce Žakarovce na roky 2022 - 2027 final.

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 07.06.2022

14.06.2022 08:36
zápisnica Uznesenia Hlasovanie poslancov

Obec Žakarovce ako člen ZMOS sa zapojila do štrajkovej pohotovosti

01.06.2022 11:25
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>