Úradná tabuľa

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 28.09.2021

07.10.2021 14:10
Zápisnica zo zasadnutia 28.9.2021. Uznesenia 28.9.2021 Hlasovanie poslancov 28.9.2021

OZNAM - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 18/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

13.09.2021 08:37
Oznam VZN č.18/2021 - strava VZN o úhrade v školskej jedálni č.18/2021

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2021

01.07.2021 08:02
Plán práce hlavného kontrolóra -22021

OZNAM - kontajner na triedenie jedlých olejov a tukov z domácnosti

19.05.2021 14:36
Vážení občania, v našej obci pribudol špeciálny kontajner, do ktorého môžete  vhadzovať použitý jedlý olej a tuk kedykoľvek sa rozhodnete a nebudete ho tak musieť hromadiť doma. Triediť môžete všetky druhy potravinárskych olejov (slnečnicový, olivový, repkový, sójový, palmový,...

Registrácia chovu ošípaných

04.05.2021 12:02
Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípaných nájdete v priloženom súbore: Usmernenie pri chove ošípaných Registračný formulár nájdete v priloženom súbore: Registrácia chovu ošípaných

Profesionálny náhradný rodič

14.04.2021 12:02
Centrum pre deti a rodiny Gelnica otvára prípravu na vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva. Viac inofmácií nájdete v priloženom súbore. profesionalny-rodic.pdf (679070)

Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť Pošty v Žakarovciach

26.02.2021 08:19
Slovenská pošta oznamuje občanom, že s účinnosťou od 01.03.2021bude na pošte Žakarovce realizované zmena hodín pre verejnosť. Pošta bude otvorená denne v čase od 8:00-8:30 hod. a od 13:30-15:30 hod..

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

19.02.2021 11:17
Žakarovce_úroveň 2020

UPOZORNENIE A VÝZVA PRE MAJITEĽOV PSOV

10.02.2021 09:10
Starosta obce na základe sťažností občanov na voľný pohyb psov v  obci týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov v našej obci, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie...

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

01.02.2021 14:30
Správa_o_kontrolnej_činnosti_za rok 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>