Úradná tabuľa

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ LISTOVEJ ZÁSIELKY - Ján Zákutný

13.05.2022 10:46
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Ján Zákutný

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce ŽAKAROVCE na roky 2023+

04.04.2022 08:55
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce ŽAKAROVCE  na roky...

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Žakarovce na roky 2022 - 2027

29.03.2022 09:08
Važení občania,  návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce žakarovce na roky 2022 - 2027 je dostupný k nahliadnutiu a pripomienkovaniu do 20.04.2022. Pripomienky k návrhu môžete písomne zasielať do 20.04.2022 na obecný úrad.   Komunitný plán sociálnych služieb obce Žakarovce na roky...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 15.03.2022

24.03.2022 08:18
  Zápisnica zo zasadnutia 15.3.2022   Uznesenia 15.3.2022   Hlasovanie poslancov 15.3.2022

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026

02.03.2022 10:18
Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie...

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

24.02.2022 08:25
Úroveň Žakarovce

Rozpočet obce Žakarovce na roky 2022-2024

16.02.2022 14:51
Rozpočet obce Žakarovce na roky 2022-2024 Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

15.02.2022 09:41
Správa_o_kontrolnej_činnosti_ za rok 2021

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2022

10.01.2022 09:15
Plán práce hlavnej  kontrolórky obce na prvý polrok 2022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

08.12.2021 09:30
Starosta obce, Ing. Štefan Tulipán v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 14.12.2021 (t.j.utorok) o 17:00 hod. v  zasadacej miestnosti obecného úradu. Pozvánka na...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>