Úradná tabuľa

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018

12.11.2018 09:02
Výsledky volieb do orgánov samosprávy 2018

Výročná správa Obce Žakarovce za účtovné obdobie roku 2017

07.11.2018 08:01
Výročná správa Obce Žakarovce za účtovné obdobie roku 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zasadnutia

31.10.2018 10:41
Zápisnica 19.10.2018   Výpis uznesení - 19.10.2018   Hlasovanie poslancov 19.10.2018

Oznam pre nájomníkov hrobových miest

26.10.2018 09:41

Informačné letáky o biologicky rozložiteľnom komunálnom odpade a kompostovaní

18.10.2018 10:28
Obec v zmysle § 81 ods. 7 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka  informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej...

DODATOK č. 1 k VZN č. 9/2017

03.10.2018 08:38
DODATOK č. 1 k VZN č. 9/2017 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách Obce Žakarovce zo dňa 08.09.2017.    Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2017 o vyvesovaní volebných plagátov

Oznámenie o zmene otváracích hodín pre verejnosť - Pošta Žakarovce

02.10.2018 12:02
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 01.10.2018 bude na Pošte Žakarovce realizovaná zmena hodín pre verejnosť. Viac informácii nájdete v priloženom súbore.  Oznámenie o zmene hodín pre verejenosť  

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Žakarovce

19.09.2018 09:09
Obec  Žakarovce uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce, ktorý nájdete v priloženom súbore.   Zoznam...

Zoznam zaregistrovaných kanidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach

19.09.2018 09:00
Obec  Žakarovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva, ktorý nájdete v priloženom...

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Žakarovce na roky 2018 - 2022

04.06.2018 10:55
Žakarovce-PHSR 2018 - 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>