Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiťeľstva

12.02.2018 10:45
Starosta obce Žakarovce, Ing. Štefan Tulipánv  zvoláva 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žakarovce, ktoré sa uskutoční dňa 16.02.2018 t.j. v piatok o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Žakarovciach. Pozvánka 16.02.2018

„Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena“

05.02.2018 09:43
Obecný úrad v Žakarovciach oznamuje občanom, že dňa 05.02.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o ZMENE strategického dokumentu: „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“ Oznámenie o zmene SD je k nahliadnutiu v budove Obecného úradu v...

Návrh rozpočtu Obce Žakarovce na roky 2018 - 2020

02.02.2018 07:43
Rozpočet 2018- 2020 - dôvodová správa Rozpočet 2018-2020

Návrh - VZN č.11/2018 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Žakarovce

29.01.2018 08:08
VZN-Prevádzkový poriadok pohrebiska-Žakarovce

Prerušenie distribúcie elektriny

05.01.2018 09:56
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Vám týmto  oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v termínoch: 21. február 2018 od 07:30 do 14:00 hod. 22. február 2018 od 07:30 do 14:00 hod.

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2018

01.12.2017 10:54
Plán práce hlavného kontrolóra - 2018

Nový cestovný poriadok - eurobus platný od 10.12.2017

29.11.2017 13:36
Cestovný poriadok - eurobus

Uverejnenie celkových výsledkov volieb Košického samosprávneho kraja

08.11.2017 10:31
Uverejnenie celkových výsledkov volieb

Výsledky volieb do organov samosprávnych krajov 2017

06.11.2017 11:43
Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku 1 v obci Žakarovce vo voľbách.

Územný plán obce Žakarovce - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

08.02.2017 09:31
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>