Záverečný účet

Záverečný účet

Záverečný účet 2020                                                                             

Záverečný účet 2019

Záverečný účet 2018

Záverečný účet 2017

Záverečný účet 2016

                                                                                                                                                 

Záverečný účet 2016 - tabuľky

Záverečný účet 2015

Výročná správa Obce Žakarovce za účtovné obdobie roku 2015                                                                                      

Záverečný účet - komentár                                                                                                                                              

Záverečný účet - tabuľky

Záverečný účet 2014

Výročná správa Obce Žakarovce za účtovné obdobie roku 2014                                                                                

Výročná správa Obce Žakarovce za účtovné obdobie roku 2014

Záverečný účet - Textová časť                                                                                                                                            

Záverečný účet - Tabuľková časť


Záverečný účet 2013

Výročná správa                                                                                                                                                                  

Záverečný účet - Textová časť                                                                                                                                              

Záverečný účet - Tabuľková časť                                                                                                                                          

Tabuľková časť - čerpanie

Záverečný účet 2012

Záverečný účet - Textová časť                                                                                                                                          

Záverečný účet - Tabuľková časť                                                                                                                                      

Hodnotenie programov - Textová časť                                                                                                                            

Hodnotenie programov - Tabuľková časť