Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Organizačná schéma obce Žakarovce

OS Žakarovce.