Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce

Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce

Výbor, Dozorná rada USPS Žakarovce 

Stanovy 2019

Zmluva 2019