Aktuality a oznamy

Ukončenie uzávierky mosta v Gelnici - zmeny cestovných poriadkov

30.09.2022 13:38
Vážení občania, informujeme Vás, že vzhľadom na ukončenie uzávierky mosta v Gelnici (horný most) budú od soboty 1. októbra 2022 premávať linky prímestskej dopravy prechádzajúce dotknutým úsekom podľa pôvodných cestovných poriadkov platných pred uzávierkou...

OZNAM - Regulácia pitnej vody

03.08.2022 11:06
Z dôvodu výrazného poklesu výdatnosti vodných zdrojov Podtatranská vodárenská spoločnosť vyhlásila III. regulačný stupeň na dodávku pitnej vody v obci Žakarovce. Technické opatrenia na stabilizáciu situácie so zásobovaním vody budú spočívať: Od 02.08.2022 sa začala regulácia dodávky...

Výzva na šetrenie pitnou vodou

29.06.2022 08:35
Starosta obce vyzýva všetkých obyvateľov, ako aj chalupárov, záhradkárov, ktorí majú v našej obci svoje nehnuteľnosti, aby  šetrili  pitnou vodou z obecného vodovodu. Z dôvodu pretrvávajúceho extrémneho tepla sa prejavuje nedostatok vody a tá je primárne určená na chod...

Osobný list generálneho riaditeľa Slovenskej pošty obyvateľom obce Žakarovce

30.05.2022 09:36

Informačný leták ohľadom zrušenia prevádzky Pošty v Žakarovciach s účinnosťou od 01.08.2022

23.05.2022 08:28

Oznam - bezplatné zasielanie SMS správ obcou

12.05.2022 09:18
Vážení občania, obec Žakarovce má spustenú službu informovania prostredníctvom SMS správ, ktorá je pre príjemcov správ bezplatná. Prostredníctvom nej môžete bezplatne prijímať dôležité oznamy obce. Je to jednoduchý a pohodlný spôsob rýchleho informovania, ktorý formou krátkych textových správ (SMS)...

Ponuka voľných miest pre klientov v Zariadení opatrovateľskej služby v Prakovciach

12.04.2022 08:46
  Obec Prakovce ponúka voľné miesta pre klientov, ktorí sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, možnosť poskytovania sociálnej služby s celoročnou pobytovou formou v Zariadení opatrovateľskej služby Prakovce 277.    

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov v blízkosti nadzemného elektrického vedenia

11.03.2022 07:47
 

Dobrovoľná zbierka „Pomoc pre občanov Ukrajiny“.

04.03.2022 07:54
Samosprávy okresu Gelnica sa na rokovaní dohodli na vyhlásení spoločnej dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre občanov Ukrajiny“.   Finančné prostriedky budú  použité na pomoc občanom Ukrajiny, ktorí sú postihnutí  vojnou a dočasne sú ubytovaní  v Gelnici a v okrese...

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027

14.02.2022 09:56
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej aj ako len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 4 ods....
1 | 2 >>