Aktuality a oznamy

Osobný list generálneho riaditeľa Slovenskej pošty obyvateľom obce Žakarovce

30.05.2022 09:36

Informačný leták ohľadom zrušenia prevádzky Pošty v Žakarovciach s účinnosťou od 01.08.2022

23.05.2022 08:28

Medzinárodný deň detí - Pozvánka

19.05.2022 08:14

Oznam - bezplatné zasielanie SMS správ obcou

12.05.2022 09:18
Vážení občania, obec Žakarovce má spustenú službu informovania prostredníctvom SMS správ, ktorá je pre príjemcov správ bezplatná. Prostredníctvom nej môžete bezplatne prijímať dôležité oznamy obce. Je to jednoduchý a pohodlný spôsob rýchleho informovania, ktorý formou krátkych textových správ (SMS)...

Ponuka voľných miest pre klientov v Zariadení opatrovateľskej služby v Prakovciach

12.04.2022 08:46
  Obec Prakovce ponúka voľné miesta pre klientov, ktorí sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, možnosť poskytovania sociálnej služby s celoročnou pobytovou formou v Zariadení opatrovateľskej služby Prakovce 277.    

OZNAM - Uzávierka mosta v Gelnici od 30.03.2022

29.03.2022 09:24
Važení občania,  z dôvodu dlhodobej uzávierky mosta cez rieku Hnilec (horný most) v Gelnici bude prímestská doprava v dotknutom úseku od 30.03.2022 premávať v zmenenom režime. V prílohe nájdete cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy platné od 30.03.2022. Zastávka...

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov v blízkosti nadzemného elektrického vedenia

11.03.2022 07:47
 

Dobrovoľná zbierka „Pomoc pre občanov Ukrajiny“.

04.03.2022 07:54
Samosprávy okresu Gelnica sa na rokovaní dohodli na vyhlásení spoločnej dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre občanov Ukrajiny“.   Finančné prostriedky budú  použité na pomoc občanom Ukrajiny, ktorí sú postihnutí  vojnou a dočasne sú ubytovaní  v Gelnici a v okrese...

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027

14.02.2022 09:56
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej aj ako len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 4 ods....

Výzva občanom

05.01.2022 11:40
Obecný úrad  vyzýva občanov, u ktorých v r. 2021 nastala zmena: - nadobudli, zdedili alebo predali nehnuteľnosť –  dom, byt, pozemok a pod., - občanov,  ktorí nadobudli psa, alebo naopak už nie sú držiteľmi psa, aby do 31.1.2022 podali daňové priznanie na vznik alebo...
1 | 2 >>