Úradná tabuľa

FUTBALOVÝ TURNAJ o pohár starostu obce Žakarovce - Pozvánka

21.09.2017 09:24

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 08.09.2017

14.09.2017 14:04
Zápisnica 08.9.2017 Uznesenia 08.09.2017 Hlasovanie 08.09.2017

Športový oznam

21.08.2017 08:36
Hokejbalové družstvo obce Žakarovce sa dňa 19.08.2017 záčastnilo turnaja O pohár primátora v Gelnici kde sa umiestnili na 2. mieste.  Mužstvu hokejbalistov srdečne blahoželáme

Návrh VZN č. 9/2017

17.08.2017 14:08
Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 9/2017, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách Obce Žakarovce.  VZN voľby 

Športový oznam

04.07.2017 09:53
Hokejbalové družstvo obce Žakarovce sa dňa 01.07.2017 záčastnilo turnaja JUH CUP 2017 v Rožňave kde sa umiestnili na 2. mieste.  Mužstvu hokejbalistov srdečne blahoželáme.

Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

29.06.2017 09:09
Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Viac informácií nájdete v priložených súboroch.  WVUC17_I1skA4.docx...

Doplnok č.1 k VZN

27.06.2017 08:53
Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.   Doplnok č.1 k VZN 8/2011

Návrh VZN o udeľovaní Čestného občianstva Obce Žakarovce, Ceny Obce Žakarovce, Ceny starostu Obce Žakarovce a udelenie Pamätného listu

12.04.2017 08:21
Návrh VZN o cenách

Rozpočet obce na rok 2017

20.02.2017 07:47
Rozpočet 2017-dôvodová správa Rozpočet  2017 - tabuľky

Územný plán obce Žakarovce - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

08.02.2017 09:31
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>