Úradná tabuľa

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 03.11.2017

10.11.2017 13:29
Zápisnica - 03.11.2017 Výpis uznesení - 03.11.2017 Hlasovanie poslancov - 03.11.2017

Uverejnenie celkových výsledkov volieb Košického samosprávneho kraja

08.11.2017 10:31
Uverejnenie celkových výsledkov volieb

HLASOVANIE za projekt "Sprístupnenie štôlne Zuzana"

08.11.2017 08:46
Podporte projekt Žakaroviec - Sprístupnenie štôlne Zuzana jednoduchým a BEZPLATNÝM hlasovaním! Náš projekt sa dostal do užšieho kola a od získania grantu nás delí už len krôčik tak Vás prosíme zahlasuje za náš projekt a pomôžte nám získať čo najviac hlasov! Hlasovanie prebieha od 06.11- 19.11.2017....

Výsledky volieb do organov samosprávnych krajov 2017

06.11.2017 11:43
Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku 1 v obci Žakarovce vo voľbách.

Smernica o cestovných náhradách

02.11.2017 13:50
Smernica o cestovných náhradách 

Smernica o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami Obce Žakarovce na reprezentačné a propagačné účely

16.10.2017 13:19
Smernica o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami Obce Žakarovce...

Rozpočet obce na rok 2017

20.02.2017 07:47
Rozpočet 2017-dôvodová správa Rozpočet  2017 - tabuľky

Územný plán obce Žakarovce - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

08.02.2017 09:31
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Nová SMERNICA

29.01.2017 07:52
SMERNICA starostu obce Žakarovce, ktorou sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy obce Žakarovce. Smernica o sprístupňovaní informácií Príloha č.1 smernica - informácie Príloha č.2 smernice - informácie

Nové VZN č. 7/2016

14.12.2016 08:30
Všeobecné záväzné nariadenie obce Žakarovce č. 7/2016 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Žakarovce, výšky nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Žakarovce a o zriadení vecného bremena.   VZN č. 7/2016 o určení sadzieb nájomného za...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>