Voľby 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

 

na sobotu 29. októbra 2022

 

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 hod.

 

 

 

Vymenovanie zapisovateľky do okrskovej komisie 2022

Zverejnenie počtu obyvateľov obce 2022

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie