Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce