Úradná tabuľa

Zber a likvidácia komunálneho a triedeného odpadu v našej obci v roku 2021

04.01.2021 08:57
Zber a likvidácia komunálneho odpadu v našej obci bude v roku 2021 zabezpečený prostredníctvom novej spoločnosti KOSIT a.s.. Zvoz bude realizovaný v utorky. Prvý zber komunálneho odpadu novou spoločnosťou sa uskutoční dňa 12.01.2021. Zvozový kalendár pre komunálny odpad je...

Oznámenie o zmene úradných hodín ÚPSVR v termíne od 4.1.2021 do 24.1.2021

04.01.2021 08:33
Oznámenie UPSVaR

Dobrovoľné testovanie antigénovými testami - ZMENA ODBEROVÉHO MIESTA

30.11.2020 10:08
Vážení občania, dovoľujeme si vás upozorniť na zmenu odberového miesta pre dobrovoľné testovanie antigénovými testami. Od 26. novembra 2020 prebieha testovanie na Nemocničnej 33,056 01 Gelnica v budove nemocnice, pri lekárni.   Otváracie hodiny odberového miesta: Pondelok: 7.00 -...

Oznam o zrušení úradných hodín na ÚPSVR Spišská Nová Ves, pracovisku v Gelnici

27.10.2020 15:15
Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 28.10.2020 do odvolania ZRUŠENÉ .   V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike vládou Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu...

Povinná registrácia chovu ošípaných

13.10.2020 08:45
Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy afrického moru ošípaných do drobnochovov opätovne žiada chovateľov, aby svoj chov ošípaných povinne registrovali do 23.10.2020. Informácie o biologických opatreniach na ochranu...

Oznámenie o strategickom dokumente

02.10.2020 08:00
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor...

OZNAM - zmena úradných hodín obecného úradu

23.09.2020 15:17
Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 1.10.2020 bude v platnosti  zmena úradných hodín Obecného úradu v Žakarovciach.     úradné hodiny -zmena

Vývoz nebezpečného odpadu

18.09.2020 07:52
Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 30.9.2020 (t.j. streda) bude vykonaný vývoz nebezpečného odpadu v čase od 10:45 - 12:00 hod. Žiadame občanov, aby nebezpečný odpad v uvedenom čase priniesli pred obecný úrad, kde bude stáť vozidlo spoločnosti FÚRA a vodič odpad bezpečne prevezme na základe...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 4.8.2020

06.08.2020 14:12
Zápisnica 4.8.2020 Uznesenia 4.8.2020 Hlasovanie poslancov 4.8.2020

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020

20.07.2020 08:03
Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>