Úradná tabuľa

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 07.06.2022

14.06.2022 08:36
zápisnica Uznesenia Hlasovanie poslancov

Návrh Vstupnej správy k vypracovaniu dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žakarovce na roky 2023 – 2030“

31.05.2022 09:42
Vstupná sprava PHRSR Žakarovce - NÁVRH

Záverečný účet obce Žakarovce za rok 2021

18.05.2022 08:15
Záverečný účet obce Žakarovce za rok 2021 - tabuľková časť Záverečný účet obce žakarovce za rok 2021 - text

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č.19/2022 ohľadom činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

18.05.2022 08:07
VZN_č. 19/2022 ohľadom činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce ŽAKAROVCE na roky 2023+

04.04.2022 08:55
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce ŽAKAROVCE  na roky...

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Žakarovce na roky 2022 - 2027

29.03.2022 09:08
Važení občania,  návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce žakarovce na roky 2022 - 2027 je dostupný k nahliadnutiu a pripomienkovaniu do 20.04.2022. Pripomienky k návrhu môžete písomne zasielať do 20.04.2022 na obecný úrad.   Komunitný plán sociálnych služieb obce Žakarovce na roky...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 15.03.2022

24.03.2022 08:18
  Zápisnica zo zasadnutia 15.3.2022   Uznesenia 15.3.2022   Hlasovanie poslancov 15.3.2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

24.02.2022 08:25
Úroveň Žakarovce

Rozpočet obce Žakarovce na roky 2022-2024

16.02.2022 14:51
Rozpočet obce Žakarovce na roky 2022-2024 Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

15.02.2022 09:41
Správa_o_kontrolnej_činnosti_ za rok 2021
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>