Úradná tabuľa

Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov KSK 2022

03.11.2022 08:57
Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov KSK 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Žakarovce konaných dňa 29.10. 2022

29.10.2022 23:59
Výsledky volieb do orgánov samosprávy 2022

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 11.10.2022

21.10.2022 09:44
Zápisnica 11.10.222 Uznesenia 11.10.22 Hlasovanie 11.10.22

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žakarovce na roky 2023-2030"

20.10.2022 09:18
Mesto Gelnica ako partner projektu "Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica" predložilo dňa 18.10.2022 v mene obstarávateľa strategického dokumentu - Obec Žakarovce na Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente...

Dodatok č.1 k VZN obce Žakarovce č.1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

26.09.2022 10:15
Dodatok č. 1 k VZN - o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

Dodatok č.1 k VZN obce Žakarovce č. 13/2018 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Žakarovce

26.09.2022 09:43
Dodatok č. 1 k VZN obce žakarovce  č.13/2018  o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Žakarovce

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 12.07.2022

27.07.2022 09:21
Zápisnica 12.7.2022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľsta

13.07.2022 10:24
  Starosta obce, Ing. Štefan Tulipán v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 19.07.2022 (t.j.utorok) o 17:00 hod. v  zasadacej miestnosti obecného...

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2022

28.06.2022 08:05
Plán práce hlavného kontrolóra -22022

„Komunitný plán sociálnych služieb obce Žakarovce na roky 2022 – 2027“

24.06.2022 09:41
KPSS obce Žakarovce na roky 2022 - 2027 final.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>