2018

__________________________________________________________
________________________________________________________________

Rozpočtové opatrenie č.3/2018

________________________________________________________________

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

_________________________________________________________________

Rozpočtové opatrenie č.1/2018

_________________________________________________________________

Rozpočet obce Žakarovce na roky  2018-2020 - dôvodová správa

Rozpočet obce - tabuľková časť