2016

Rozpočtové opatrenie č.1 - Dôvodová správa k úprave rozpočtu na rok 2016

Rozpočtové opatrenie  č.1 -  komentár

Rozpočtové. opatrenie č.1 - tabuľky

 

__________________________________________________________________________________________

Rozpočet obce Žakarovce na roky 2016-2018

Rozpočet Žakarovce 2016-2018 komentár

Rozpočet Žakarovce 2016-2018 tabuľky